3.2017 11:05:28

Shrnutí V.

Myslet neznamená vědět. Vědět neznamená umět. A teprve umět rozhoduje o kvalitě.
Myslím a vím a přitom umím o tom, jen psát.
Snad to bude stačit.

Forma musí mít tři základní tvary. Lineární, plochý a prostorový, aby vystoupila nebo vstoupila do jiné dimenze, jako nová hodnota dál do dalšího tvoření. Ale na každou z těchto forem připadají tři úhly pohledu pro využití. Tyto úhly sebou přináší již hotové kvality s rozličnou, rozlišující možností přizpůsobit se dané formě. A to máme už devět a to životní trojici k životu stačí. 

Učení v práci a v životě.

Smysl znamená význam a lidskými smysly zkoumáme smysly věcí nás obklopujících. Když vstoupíme do neznámého prostředí, obdržíme do vědomí nějaký pocit. Tento pocit vyprodukovali naše smysly ze smyslů věcí, které nás obklopují. Zcela obyčejný kontakt s okolím. První pocit je rozhodující. Pokud není dobrý a my si zvykneme, budeme v tomto prostředí pouze a jen průměrní. Na tomto principu je založena technika šuvej.

Tak nějak si to přirovnávám k bojovým technikám staré Číny. Když bojovník vstoupil do neznámého prostředí, hned se jeho smysly spojily se smysly přítomnosti všeho v daném prostoru a v mysli se mu vybavil pocit, který uspořádal jednu techniku jeho obrany za druhou, v tom pořadí, jak je použije k zneškodnění nepřítele. Jediná blesková uspořádaná myšlenka z jediného pocitu. Ale to předpokládá, být připraven.

Myslet, vědět, umět – činím, tvořím, ukotvuji  (Pořadí z Bible v Boží činnosti.)

Myslet, vědět a umět se učím. Činím tak postupně, tvořím potom celek a ukotvuji na dané místo. To je má praxe, z které se mi stává rutina. Vlastně se v učení posouvám z nových výsledků, které otevírají další cyklus tvoření pro nový Motiv. Tady nahrazuji čin věděním a skutek se objeví, až ho ukotvím. Když špatně, pak se vracím zpět k doplnění vědomostí nebo jen k umění ho správně ukotvit. To je můj růst vědomí a rutiny, která se postupně přelévá do podvědomí a mých reakcí v další činnosti.

 • Myslet – vžité postupy a techniky, hledám motv                    Motiv čin skutek
  Vědět – utvrzení pevnosti a síly v pravdivostí poznání, vymýšlím jak to udělám
  Umět – nová hodnota, první až poslední, předpokládám svou užitečnost

 • Činit – porovnávám nové hodnoty s láskou                          Klid mír spokojenost
  Tvořit – spojuji vybrané hodnoty s vírou
  Kotvit – v naději vkládám na správném místě ve správný čas 

 • Klid, láska                                                                            Láska víra naděje
  Mír, víra
  Spokojenost, naděje

 • Forma                                                                                  Forma model projekt
  Model
  Projekce projektu život

 1. trojice je kvantová mysl, posouzení osobní dovednosti a zručnosti

 2. trojice je reálná, v učení, tvoření a dělání, lineární

 3. trojice je ve vesmíru, obrácené a inverzní hodnoty, plošné

 4. trojice v Nebi, v naší mysli se objevuje nový obraz, naruby doplněný minulý motiv, o minulý čin a skutek. Prostorové, již spojující objekty.

 Takže první trojice vypadá na předehru, a druhá trojice na hlavní děj. Třetí trojice je tu ve dvojím vyhotovení, kterou životní energie, dělá za nás. Náš čin vezme a zrcadlově obrátí, potom tyto dvě plochy ještě obrátí inverzně. Takže ranní forma, do které se ráno probouzíme je výsledek čtvrté trojice.

Z toho vyplývá, že člověk v životě může dělat méně jak polovinu všech svých životních činností. Žít v tom, že to za mě nikdo neudělá, funguje trochu jinak. Věřím, že dětí mých dětí to už budou uplatňovat ve svém životě. Stačí je vést v dušením růstu, aby neopouštěly svou bytost od narození. Amen.

Tady se dostávám ke schopnosti v učení, v práci a v životě,
vynutit si podmíněnou náhodu,
která sama vytváří a zobrazí správný nový motiv.

Dělají to zpětné chody 7,8,9. Tady se dostávám k závěru, který už je také potvrzen, že duševní práce je minimálně stejně náročná jako fyzická. A to nevyjímaje těžkou dřinu. Je to o zohledňování sám sebe a svého místa ve svém životě. Trojice je ve všem. A tak je to přesně je i v Bibli, se stvořením světa za šest dní. V třetí trojici Je to naše Sluneční soustava a hvězdy. Potom ryby a ptáci a savci a člověk. Sedmý den Bůh odpočívá. A já chodím večer spát. A ráno vstanu a mám motiv pro nový den a skvělou formu. (Jsou vyjímky, že.)

Shrnutí algoritmů do šesti dnů tvoření

31/12 2016

 1. Jednička z informací tmy vytváří novou hodnotu do reality skze starou hodnotu v realitě již vytvořenou a to dvakrát.
  V noci a ve dne. Výsledek 2x2 Energie dne a noci pro Nebe a země

 2. Dvojka v oddělování hmoty vytváří dvě dvojice, které spojí pětka a vytvoří novu společnou trojku.
  Jsou to vlastně dvě trojice s jednou společnou novou hodnotou. Pětka je tu bude dvakrát. Jednou do ní vstupují a jednou vystupují.

 3. Trojka. Růst a množení. Dvě a dvě trojice spojuje osmička, která obepíná dvě země. Den z východu na povrchu a noc na západě dovnitř.
  Země se začala otáčet. Ale dvě řeky ze severu na jih uvnitř a z jihu na sever na povrchu určují druhou osmičku.
  Takže i trojky jsou čtyři.

 4. Čtyřka. Stvoření Země, Slunce, Měsíce, hvězd a znamení, která nám budou sloužit a vládnout. Dvě čtverky spojuje sedmička.
  Ty čtverky jsou také čtyři. Symbol života „hákový kříž“ znali již hinduisté.
  Sedmička je vstupem do zpětných chodů.

 5. Pětka je dvakrát, pro ryby a ptáky. Obrácená hvězda označuje „belzebuba“. Propojení Nebe se Zemí nelze lépe vystihnout, že. Je to energie.
  Magnetismus, který sbírá informace po povrchu z jihu na sever je ze severu vlévá do Země. Země dostala život a dává jej dál všemu novému.
  Výsledek vstup 2x4 a výstup 2x5, což určuje také strop cyklu.

 6. Šestka je také dvakrát, pro savce a člověka.
  Pro šestku je posun. Obrácená šestka je devítka a je to to samé jako u trojky. Tři poloviny

 7. Sedmička začíná zpětné chody

Dvě dvojice vstupují do pětky – hmota do energie
Čtyři trojice vstupují do osmičky – energie do hmoty
Čtyři čtveřice vstupují do sedmičky – hmota do energie
Jedna pětice – transformátor hmoty na energii, vstup i výstup
Dvě šestky vstupují co devítky – hmota do energie

Zpětné cykly a celý algoritmus posunů bude tabulkově upřesněn, protože se pohybuje od poloviny cyklu nultého do poloviny cyklu čtvrtého. Potom 2x od poloviny čtvrtého do poloviny devátého. A aby to nebylo jednoduché od poloviny třetího do poloviny sedmého.
Ve skutečnosti Kvantum tvoření života na Zemi začíná pětkou stejně jak kvantum pro duchovní svět. Věděli to už Mayové, protože ve své dvacítkové soustavě používají hodnoty nula až pět. Ne svou inteligencí, jak se mnozí domnívají, ale svou přirozeností, do které se dnes tak pracně snažíme dostat.

Až budeme umět vyjmenovat všechny cykly, budeme se moci napojit na jejich kalendář. Mayové také věděli, že čas ve čtyřech oblastech světa je jiný, proto měli pro ně roky vyčleněny zvlášť. Jednou bude astrologie povýšena na vědu. Protože bez cyklů to už dál nepůjde.

A to je jen plošný záběr. Vlastně dnešní algoritmy pracují jen s plochou z různých úhlů pohledu na daný objekt v prostoru. Prostě pouze v záběru. Včil je teď a stále. I kvantum jako obraz, představa, idea je už plocha. A začalo to třemi nulami. Bude upřesněno v "živých číslech". 

Pětka je kvantová stejně jako nula.
Ale do ní vstupují dvě dvojice a zpět z ní, na konci cyklu vystupují tři nové trojice.
Stejně jak na počátku jsou tři významové nuly, z nichž první je Ochota.

Život je starší než vesmír.

Závěr


6/3 2017 Paradoxem ve stvoření světa je právě neochota, která tvoří dlouhý rodokmen života. Ochota stojí vždy jen při tvoření vyšších hodnot v našich životech. Dříve ve tvoření těla. Copak by se dítě mohlo "vylíhnout" v matčině těle, kdyby všechny buňky nebyly ochotné ? Ochota je kvantová energie poslušnosti, dobra, lásky,  v poznání skutečných pravd. Proč tu jsem, odkud a kam jdu. Umět číst genetický kód je pro embryo přirozené. No a my se to musíme učit.

Základní pak pro tvoření je neochota, která prezentuje neposlušnost, zlo, nenávist a lež. V této podobě je však silnější svou agresivitou, než cokoliv jiného. Vždy proto neochota musí dorůst do považované velikosti, kvantity, aby se opět vrátila původní ochota, kde na její straně právě stojí poslušnost, dobro a láska v čisté pravdě. 

Zdeněk Sečka copyright Bůh.

 • Autor 193.165.*.*
  0 0
  Pár let jsem se také živil krumpáčem a lopatou. Než jsem se to naučil, tak mě bolel celý člověk. Ruce samý puchýř. Později přišly mozoly a já se naučil krumpáč a lopatu ladně, ne strnule používat. Blbosti, to bylo vždy moje. Byl to tanec a vzhledem k tomu, že jsem měl výdrž a dobrou fyzičku, vysloužil jsem si přezdívku Krtek. Vše se musí umět. Kdo nepožívá rozum, ten se nadře. Jó, frajeřina, to je dřina.