Duchovní evoluce

Víte proč Bůh na počátku tvoření říkal ke všemu, že je to jen Dobré? Klasifikace hovoří za tři. Trojice je ve všem a všude. Všechny algoritmy začínají a končí v trojici. A to nejdůležitější. Jdeme přes chvalitebné ke stavu Výborné a já skromně říkám Vynikající. Ale to neznamená, že někteří nepropadnou. Bacha na Karla Vlacha.

Hospodin řekl Samuelovi:

Nehleď na tvárnost jeho a na zrůst postavy jeho, nebo jsem ho zavrhl; neboť ne patřím, nač patří člověk. Člověk zajisté hledí na to, což jest před očima, ale Hospodin hledí k srdci.

 "Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce."

„Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“

Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce. (1.Sam 16:7b)

Z různých překladů Bible můžeme vidět, jak se naše myšlení posouvá. Bůh stvořil člověka a srdcem nazývá střed těla. Srdce je alfa a omega fyzické existence. Všechno se to motá okolo středu těla. Směr pohledu k, na, do, a člověčí a Boží.

V dnešní době se má člověk koukat na svět jako Bůh. To je jednoduché. A jen tak se můžeme dívat Bohu do srdce.
A to je přesně to, co Bůh po nás chce a co musíme umět.

Prostor

 

 1. Vnímat dvojitost existence. Na Zemi a mimo Zem
 2. Vnímat spojení těla se Zemí a mimo Zem
 3. Vnímat spojení mysli se Zemí a mimo Zem
 4. Vnímat svůj život ze všeho a ve všem
 5. Vnímat svůj proces rostoucího vědomí
 6. Uvědomovat si svou změnu těla, vnímání, myšlení
 7. Uvědomit si, že celý vesmír je ve mně a já v něm

Toto je cesta do Nebe. Algoritmus sedm. Plošně strop 3x2, podlaha 3x2x6 a boky levý a pravý, hodnoty 3x4x2. Z plochého kruhu vzniká plochý čtverec vzadu. Prostorově to můžeme vnímat jako chodbu kterou jdeme a dveřmi můžeme vstoupit a vystoupit nebo dojít až na konec poznání do nového prostoru.

Adam a Eva měli mozek plný aktivních buněk. V buňkách bylo celé jejich tvoření od vzniku Vesmíru do tehdejšího Včil. Neměli paměť "vygumovanou". Právě naopak. To se právě jen tak dnes jeví.
Synapse propojují jednotlivé buňky v mozku. Čím víc synapsí, tím více jsme inteligentnější. Hrůza tohoto pojetí mě obchází. Příklad jedné věty. Lebka má tolik kostí, kolik má Země tektonických desek. Ha, inteligence skončila.
To není náhoda. Již na těchto stránkách je uvedeno, že algoritmus tvoření je pouze jeden a pracuje na všech úrovních. Proces uvědomování nám vytváří nové synapse. Spojme se Zemí a Vesmírem. Vážně nám nic nebrání začít vnímat svět jak indiáni. Dnes můžeme být sami sobě Šamanem. A to je přesně to, co Bůh pro tento začátek nové doby od nás chce. Abychom dovedli rozlišit nepravé od pravého. Lež od Pravdy.

Křesťané říkají skrze Ježíše. Buddhisté skrze mysl. Dnes můžeme si plně uvědomovat čtvrté skupenství vody v našich „prázdných“ mozkových buňkách a propojovat. To čemu říkáme „Náboženství“ je skutečné vědění na určité úrovni vědomí, tedy vnímaní a myšlení. Není nic „pod úroveň“ nebo „nad úroveň“ člověka. Je stávající stav k určitému datu. Tedy na otázku, proč má člověk tak velkou Lebku ? Je jednoduchá odpověď. Aby vše, co je v ní používal. Naplnil.
První pokolení od Adama a Evy neměly žádnou „prázdnou“ buňku. Všechny plné a propojené synapsatama. Protože tělo a mozek jedno jsou. Čtyři lineární (končetiny) a dvakrát plocha (záda a přední část) vytváří jednu hodnotu 3D Hlavu. Naše tělo je čistokrevné podvědomí z jeho tvoření a mysl po vyhnání z Ráje plně podléhala algoritmům těla. Poslušnost máme zakódovanou v těle. Nebylo nic zlé.

Všechna náboženství byla „vysokou školou učení“ v daném světě. A všechny báje a pohádky jsou pravdivé.

„Tatínku, mám tě ráda jako sůl.“ A pan král byl vůl, protože nevnímal podstatu bytí. My si také hrajeme na Krále. Rozhodujeme o tom, co je dobré a co je zlé. Chyba a moc špatně. Lidé jí červy, mořské plody, psy … a člověk nechápe. I v Bibli je skutečnost kanibalismu odsouzena. Ale až v okamžiku, kdy ji Boží systém Chaos, Universum, nepotřeboval.  Jíst člověka člověkem je stejný algoritmus vývoje tvoření jako v mikrosvětě. Fungují tak atomy sloučenin (kyseliny), fungují tak buňky od počátku přes bakterie až po viry. Člověk také. Tak proč odsuzovat, nechápat, dokonce chtít vygumovat tuto historii. Tak tomuto já říkám Hnus. Protože je to vrchol pokrytectví a čistokrevné farizejství.
Vykašleme se na slovíčko inteligentní. Být vnímavý je o hodně víc. Spojit nespojitelné je Boží. Stačí si to osvojit. Jednou něco spojíte, tak to máte v sobě tisíckrát. Synapse nejsou jen v mozku. To je Velký až Veliký, přímo Obrovský, omyl. Samotná krev obsahuje vodu čtvrtého skupenství. Proto červené krvinky se protáhnou i kapilárami, což jsou nejtenčí žilky a krvinka je 10x větší. Tato voda jak v mozku, tak v celém těle a vytváří synapse. I skrze tělo. Hmat, kůže je kvantová pro příjem energie od člověka, přírody, vesmíru. Z lidské kůže se vyráběly i bubínky. A tak dále a tak dál.

A je vědecky dokázáno, že člověk „odumřelé“ buňky může aktivovat, pokud odumřou. Přirovnám směle mozek k vesmíru. Buňky odumírají a rodí se nové. Stejně jako hvězdy a galaxie.
„Chlastal“ jsem celý život. Miliardy buněk šli pod kytičky. Do kytiček, kdo ví, někam šli a možná zrovna tam. Bezdomovectví pod oblohou a jediná starost, sehnat peníze na alkohol, dávali jinak tělu svobodou vůli. Žádný stres, žádná honička, žádné starosti. Z celého života mi zůstalo jen pozitivní myšlení. Vyloženě jsem si to užíval a nechtěl jsem to měnit. Emoce, žádné. City a pocity jen pozitivní a to, že je krásně na světě. Na otázku, co to znamená prochlastat celý život jsem odpověděl. Je to o užívání, ne o žití. A dnes to přehodnotím. Utekl jsem do civilizace. Z civilizace jsem bral vše, co vyhazovala. Byl jsem na spodku žebříčku hodnot.

A tak jak jsem vnímal tuto dobu temna ve svém životě, tak dnes to vnímám inverzně a obráceně. Doslova naruby. Čím menší člověk má potřeby, tím blíže je k Bohu. Jo, úplně mě zblajznul. Ano, Bůh nás polyká a podle chuti nás přijme, nebo ne. Jsme svědky i toho, že černá díra také vše nestráví. Pokud je něčeho hodně, prostě to vyplivne zpět do oběhu. 
Není přáním stvořitele jen a pouze naše dobro? První soud exilem z Ráje do Edenu, nebyl moc pozitivní, ale z rozboru je vidět, a bude vidět stále ví a více, že doslova konstruktivní osud každého z nás vede ke spokojenosti. Druhý soud, dnešní, nás opět dovede konstruktivně k poznání zla a jeho přeměně v dobro.

Takže jsme tu jen a jen proto, abychom naplnili náš život vším dobrým ze všech dob tvoření, protože láska je Alfa a Omega k rozpoznání Pravdy a Lži. Tak jako já jsem přehodnotil svou dobu temna ve svém životě, můžeme přehodnotit všechny hrůzy a můžeme dojít k závěru, že Satan je konstruktivní jako Bůh a mnohé můžeme stavět podle něj. Inverzně a obráceně. Jen připomínám, že Kristus nás bude křtít Duchem svatým (našim, ne Jeho) a ohnem. Láskou a nenávistí. Kolik čeho máme v sobě, Jak milujeme pravdu.

 Užívejme si své podstaty.
Vytvořme si každý svůj duchovní svět.
A tímto spojením vykročíme z Reality do Skutečnosti.

Proč Enoch stavěl pro svého syna Enocha město Enoch. Protože vnímal posun algoritmu trojice. Vnímal stavbu těla a tak první město bylo pod zemí. A tak každý z nás dnes staví svůj chrám svému Bohu uprostřed svého města pro svá pokolení a propojuje ho s Božím královstvím skrze svůj sloup (strom života). Dnes nemusíme krást Duchovní majetky. Můžeme je sdílet skrze Duše.

Když člověk pojídal člověka vytvářel nového člověka. Dnes to funguje jinak. A tady uvádím svůj strom života, který jsem zasadil v Nebi. A věřte, že funguje jak „vinčo“. Má se dobře k světu, nese dobré ovoce, ale musím o něj pečovat. Zalévat stále a stále novými informacemi, které přijímám. Tady uvádím svůj duchovní rodokmen.

 1. První platonická láska Eva Havrlantová. VEDz RVAHEs je mé druhé jméno pro psaní básní. Jsou to spojené iniciály mého a jejího jména po spátku. Byl jsem často tím druhým a někdy i více než často. Schizofrenie, tedy účast dvou životů v jednom je základ.
 2. Druhá Zdenka … třetí byla Věra … poslední platonická láska je Dáša …
 3. První Terapie mysli. První byla Hanka … Druhá je Silvie Quisová cesta do sebe a dál
 4. První originalita člověka Monika Plocová spirituální (duchovní) cesta
 5. První duchovní kontakt Dana Husková ověření spirituální cesty
 6. První posun mimo realitu Kája Grešková spojení skrze svou Duši
 7. První posun do skutečnosti Markéta Strnadová spojení skrze tělo, modifikace DNA

Těchto Sedm andělů z mé nuly na začátku vytvořilo novou Nulu na Novém začátku. Všimněte si prosím, čtyř hodnot lineárních a dvou hodnot prostorových, které vstupují do cyklu trojice a vytváří nové čtyři hodnoty. A tak dnes již vím, že každý v sobě máme cestu, k lepší budoucnosti.

Jako důkaz uvádím svou novou hodnotu s kterou se ztotožňuji a tou je Věra Bálková, která je na stejné cestě jako já a společně vytváříme „květnou zahradu“, což jsou všechny algoritmy šest z kterých se vytváří nových sedm hodnot. Algoritmus sedm sbírá všechen kosmický prach a vybírá pro každého z nás (každý máme svou zahradu) jen to, co po něm požadujeme. To, co se dá ke mně připojit, co se se mou spojí. A to je nejvyšší princip spojení Duší a jejich podstaty pro spojení, růst, stavění, tvoření svého Božího království.

Víte, když k někomu cítíte obdiv a úctu, tak ta druhá duše s vámi přebývá a pomáhá vám. Tak moje duchovno roste, skrze lidičky. Už ne skrze Ježíše. Ten tu byl proto, abychom duchovno vůbec měli. A duchovno můžeme mít od dob, kdy ženy začali rodit. Víte o tom, že skoro celý starý zákon je tvoření člověka. Proto nemůžeme zaměňovat Ježíše a Krista. Musíme je vnímat odděleně a jen pro začátek společně.

A víte, kdo byl první muž a žena, kdo přivedli na tomto světě svého potomka ? Do té doby Bůh jen tvořil a lidi na naši Zem jen stavěl. Adam a Eva to nebyly a nemohli být. Bude upřesněno. Víte proč Bůh má jen Jednorozeného syna ? A další děti ne ? No vidíte. Já už jo. Upřesním Příště.

 

Tak jak roste moje duše skrze duše spojené
tak rostou jejich duše
v mém osvojení
skrze všechno a všechny

Amen

Cestu k Bohu popisuje Jan ve svém zjevení, kapitole 1 až 3. Už začal Kristův svět