Algoritmus Chaosu

 Vynechám obecné definice algoritmu a uvádím, že toto je logický postup vnímání logických přeměn v logických cyklech ze všech stran nelogickými (kvantovými), avšak funkčními cestami (proměnami).

  • Co Nebe vytvoří ve Vesmíru je i na Zemi
  • Co člověk vytvoří na Zemi je i ve Vesmíru
  • Co je na Zemi a ve Vesmíru je i v Nebi.

 Toto je základní princip vysvětlení algoritmu tvoření reality a života mezi mikro a makro světem.

 Tyto stránky budou popisovat

  • Náhled tvoření reality - Algoritmy
  • Náhled na tvoření z reality - Blog
  • Náhled z reality do Nebe - Dopisy
  • Náhled z Nebe do reality - Bible

Doporučuji číst nejdříve Blog a potom Algoritmy, dříve Dopisy pak Bibli. Dnes nevím, zda doporučený postup není „zavádějící“. Sami si můžete najít vstup do stránek, protože cítím naše odlišné vnímání Života a Reality u každého z nás.

Dopisy jedna a dvě označené jen datumem vnímám dnes jako zavádějící do svého kvantového myšlení. Ano, vždy něco napíšu a teprve potom si uvědomím, co jsem napsal.

Ve sjednocení a shrnutí jsem uvedl, že Bůh s námi hraje všechny hry, které hraje člověk. Jako první jsou kostky. To, že je evangelisté zmiňují u Římanů, kteří ukřižovali Ježíše Krista, je symbolické.

Bůh sází svá znamení způsobu tvoření rovnou na pole. Ke všem se dostaneme a všechny vysvětlíme a pochopíme. Díky Ufonologii je jich na internetu dost.

Kostky jsou vrženy Budeme se soustředit. Vidíme dva obrázky v jednom. Plošný a prostorový. Plošný pravidelný šestihran a ten rozdělen do tří pravidelných kosočtverců.  Nahoře jeden světlý Nebe a v něm menší tmavý rozdělen na dva pravidelné trojúhelníky.  Jeden je člověk fyzický a druhý člověk kvantový. Pod ním vidíme dva tmavé kosočtverce. Vesmír a Země. Uvnitř obou je realita a vědomí.  Fyzická kvantová tmavá a Nebeská kvantová tmavá. Tedy Duchovní a Fyzický stav.

Každé liché číslo představuje konec i začátek tvoření nové hodnoty. Každé sudé číslo pak posun a záměnu staré za nové hodnoty. V principu každé dvě lichá čísla nám dávají sudá. Tady vidíme, jak dvě plochy, přední a zadní šestiúhelník, tvoří prostor. Jen díky Tmě a Světlu.

Když začneme vnímat prostorově, vidíme dutou krychli. Prostor uvnitř je naše Realita mezi Nebem Vesmírem a Zemí. A na zadní straně vytváříme zevnitř dvě bílé plochy a spodní černou v nichž je to zrcadlově obrácené a inverzní. Náš Duchovní svět.

Tak jak kostka má naproti 1-6, 2-5,3-4, tak i protilehlé strany jsou inverzní a zrcadlově obrácené a nejsou vidět. To je naše budoucnost. Na obrácené spodní straně vytváříme Nové dvě světlé Nebeské hodnoty těla a duše. Ale před tím musíme na obrácených bočních stranách vytvořit Nový duchovní svět a Novou Zemi a jejím spojení dostaneme náš Ráj na Zemi. Toto je úvod do popisu svaté trojice, která roztočí svatý Boží týden 0až8 v devítkové soustavě na dobu 3x14 dnů. Přesněji 0až6, 1až7 a 2až8. Přičemž a opět je to jen trojice pro další a další točení, tedy vstupy do vyšších cyklů tejných algoritmů, nových hodnot hmoty a energií a zákonů. To umí „pitomá“ kostka. Třeba Rubíkova. Výstižné je také Sudoku. Co potom 3D šachy. To jsou Evoluce. Panečku. Jestli se vám protočily oči, tak je vše v pořádku.

Základní princip vyšších cyklu vidíme už tady. Ale přesněji. Nejdřív musí být dvě lineární hodnoty, které vytvoří třetí a ta uzavře plochu. Tato plošná hodnota musí být dvakrát, aby mohla vzniknout třetí plocha a uzavřít tak prostor. Tři vzniklé prostory vytváří jednu lineární a ta musí být dvakrát do prvního vyššího cyklu svaté trojice, aby vytvořila třetí hodnotu lineární plošnou. A tak dále a tak dál. Svatý = pevný a silný základ. A to tedy JE. Ten je v Nebi a tam se vracíme.

012,123,234,345,456,567,890 jsou základní cykly všech úrovní trojic tvoření jedné dimenze. Nebe, Vesmíru, Země, Bytí. Potom Člověk, Život, Myšlení, Vnímání.  Kvantově vnímat, myslet a žít nás dotváří.

Neradujte se. Není to tak jednoduché. Božský chaos bere do každé z těchto trojic i zbytky po dělení. Přidává čísla ke každé trojici zleva i zprava. Každý cyklus má také zpětný chod. A tak dále. Neděje se nic odděleně, ale jak je psáno, všechno je ve všem. Každá Dimenze, která vytváří naši realitu, se jeví jako konečná. U Dimenze našeho života a vědomí nevím. Dívám se na černou díru uprostřed naší galaxie Mléčné dráhy, kde mizí včerejšek a přibývají nové hvězdy a hvězdokupy. Dívám se do Vesmíru, kde mizí galaxie a objevují se nové. A nevím. Vše mizí v Nebi a rodí se z Nebe a ze Země a dnes už také z Člověka. V Nebi jsou knihy života a strom života, a nevím, jak tam budu fungovat, až tam zmizím i já. Ale jedno vím jistě. Bude to pěkné. Třeba zjistíme, že Nebe je jen mezistupeň spravedlivých. Samotný chaos je Geniální, a to je slabé slovo.

Napadá mě Kvantově geniální.
Jaký přívlastek ještě šoupneme před inverzní a obrácený.
NaRuby.
To je geniální na třetí.
To by mohlo být a znamenalo by to, že se dostaneme ke své samozřejmosti.

Poznámka: Chaos má pouze jediný algoritmus pro hmotu i energii stejný. Energie je lineární hmota. Když vidíme dvě úsečky, které spojují 3 body, domyslíme si trojúhelník. Když vidíme tři plochy, strany, domyslíme si prostor. Oko fyzicky vidí 2x2D, mozek vytváří 3D realitu. Sluch slyší pouze stereo, ale v každém uchu tři obloučky naplněné čtvrtým skupenstvím tekutiny vytváři společně s mozkem QudroEfekt. Mozek je „vůl“. Pořád jen něco Domýšlí. Vytvoří nám realitu i z našeho podvědomí. A klidně vidíme Duchy. Že. A to bude ještě hůř. Jaká tedy je naše „samozřejmost“. Podstata života. Její pochopení otevře dveře do místa bez prostoru a času.

Přestaňme si domýšlet a uvidíme.
Když nic jiného, aspoň nebudeme domýšliví.
Začínám se vnořovat.
Budu potápěčem.
Vším jsem byl rád.