Vážení, Milí a Drazí přátelé,

všechny tři přívlastky jsou výstižné pro dvojici Muže a Ženy v mém životě a v životě každého z nás. Úcta, láska a pokora v každém přívlastku zvlášť i dohromady. Tedy devět krát. Je pěkné a nutné, abych vás dnes oslovil tolikrát, protože jsem ve své samotě bláznovství a moudrosti směle vykročil do tmy, jsa přesvědčen, že mě nemůže nic překvapit. Věděl jsem, že tma je silnější než světlo, protože tu byla před ním, ale rozmáčklo mě to jak zralou hrušku. Tady vnímám přirovnání Rajské jablíčko. Jo, spokojený, vyrovnaný, líbivý a chutný, a rázem „sračky“, tak jsem se cítil. Rozmačkaná, sice definovatelná hmota, ale v ten moment budiž k ničemu dobrá.

Spojovat všechno se vším je nádherné. Ale když mě došlo, že Kain Abela nejen zabil, ale musel ho i obětovat, upálit, a jíst, aby systém chaos a tvoření mohlo pokračovat, byl jsem v koncích. Tři dny jsem nic nenapsal a chtěl zůstat ve tmě. Síla přitažlivosti tmy je tak mocná, že plně a vědomě jsem odmítal světlo, nebe, věčný život, a přál si tam zůstat. Být Abelem. Bylo mi velmi příjemně s Abelem a nechtěl jsem to měnit. Fascinovala mě ta jeho svoboda. Být v Zemi i na Obloze, Nebi. Být v Kainovi a jako Měsíc vytvářet nový život.

Ale dál. Pak jsem byl v Enohově městě. Lidé tam spali společně s mrtvými v jedné místnosti. Město bez ulic, Domy pod zemí. Mrtvé vyndávali, aby je ořezávali a jedli. V ohni rozpálili kamenné koule a maso na nich „roštili“. Už dál jsem nechtěl nic vnímat. Ráj. Tak toto je ráj. Ve středním Turecku při soutoku dvou řek. Myšlenka na psaní webovek o tvoření a stvoření byla u konce. Moc jsem toho nevydržel. Cítil jsem prázdnotu jejich žití a ta přešla do mě. Ale, život šel Dál. Přece ještě bude Set. Bylo nutné se zastavit a ptát se znovu proč. Musel jsem až do elementárních částic. Zjistil jsem, že základní algoritmus trojice již vznikl v částicích menších jak Atom. Stačila mi indiánská, kmenová legenda o stvoření člověka do kolébky. Kolébka je i ve hvězdách. Skrze skládání kolébek, kvantových částí v algoritmu 2x7 jsem se dostal k sedmi smyslům. A tak mi došlo skrze Chaos, že první lidé měli prvních pět, z toho pátý zrak jen černobílý a šestý a sedmý, čich a chuť neměly vůbec. Neměly pohlavní orgány, nerozmnožovali se a nebyl hmyz. Protože jak je psáno, byl stvořen až po člověku a Nebyly horka ani zimy, jen potřebná vláha padala na zem. A to mi odlehčilo tmu. A vlastně, člověk ještě nebyl stvořen. Starý zákon celý pojednává o tvoření člověka. Člověk se nebál smrti, protože byl tvořen a věděl, že je dvakrát. A to jeho druhé já ho na Zem opět vrátí. Naučil jsem se myslet jako oni. Myslet fyzicky i duchovně.

Smrti se začali bát, až začali stavět Duchovní svět. Člověk v době Helenistické začal vnímat už život jinak a trápila ho prázdnota smrti. Objevilo se slovo svědomí. S příchodem Ježíše se tato prázdnota vyplnila. Ve Starém zákoně nebylo slovo Satan uvedeno ani jednou. Ale už Kraličtí to 2x dodali k Davidovi, když mu Bůh nařídil sečíst Izrael a 10x k Jobovi, aby rozlišili zkoušky. Tímto je mělo být zakořeněno, že Bůh člověka nezkouší a to je velký omyl. Jen naivní člověk se může domnívat, že Boží dokonalost mu bude dána Shůry. Tedy z Nebe. Kristus jasně hovoří ke sborům o Božích zkouškách před vstupem do Nebeských bran. Každý z nás musí projít všech sedm a je psáno, že Kristus je skvělý průvodce. A nejen to. Krista může mít každý z nás v sobě a dělat průvodce dalším a dalším. Pravda a láska je Boží světlo. Mít v sobě ukřižovaného Ježíše je moc a moc málo. Je to jen symbol křivdy. Která není „hnací motor“. Jo, je. Ale jen pro pomstu. "V" jako Vendeta je film, který zcela otevřeně hovoří o zlu, jeho podobách a pomstě. V souvislosti s tímto snímkem si uvědomuji snahu Britů o vystoupení z EÚ. Pomsta je ve výsledné efektu jen narovnání účtů. Tedy nějak to koresponduje s Božími vahami tvoření.

Kvantová logika nevnímá prostor a čas. Vytváří hodnoty včil a teď. Na Zemi v realitě a v Nebi na věky.  Není tedy lineární, ani plošná, ani prostorová. Stavět svůj chrám v Nebi můžeme jen na pevných základech. Na pravdě.
Rozdělíme 17 výskytů Satanů v Novém Zákoně na ty které tam patří a na ty které tam dodal člověk. Bůh je přímočarý. Nechodí kličkami jak farizeové.  Proto Boží zkoušky tam patří. Bude upřesněno.
Pokud tedy začneme vnímat Zlo jako Boží vůli, uleví se nám. Jsme hmota, která musí projít „Peklem“, ohněm, aby byla tvrdá a chladná jak ocel. Mít v obličeji nekompromisní, nic nevyjadřující výraz, který nic neodsuzuje a je připraven na Smrt. To dokáže jen nenávist ke Zlu a Lži s láskou k Novému životu, který nás čeká po smrti. Jen tímto křtem se zrodí ona ztracená poslušnost. Ono dobro, které jakoby opouštím, je všude na mých stránkách. Dobro je poznání všeho. Pokud nejsme ochotni přijmout zlé, jako potřebné pro tvoření a dotváření člověka, Bůh nás vystaví novým zkouškám. A to mě činí klidným a poslušným v pokračování psaní toho, co Bůh dává do našeho nevědomí a my to můžeme číst.

 Bůh chce, abychom uměli chodit ve tmě stejně jako on. Ale a tady je velké Ale, vůbec to není podmínkou. Je sedm pravd a sedm bran ke vstupu k Bohu. Je jen a jen na nás u které pravdy zůstaneme, kterou budete rozvíjet, vnímat, posouvat se v ní až k Bohu. Protože z každé z nich se dostaneme do dálších šesti. Proto jsem navštívil Janovo Zjevení kapitoly 1 až 3, kde Bůh osvětluje dopisy sedmi sborům. A to mě zcela klidnilo, protože moje webovky nerazí jednu cestu, ale sjednocují všechny životy všech lidí od stvoření a to tak, a to bych chtěl, že náboženství jako taková zaniknou, protože je to učení, které vstoupí ve veřejnou známost a platnost. Vše tajné má sloužit člověku. To je Boží vůle. Amen.

Matrix 3 je ve všem. Pětka pak je pro stvoření, těla a duše a jejich životů. Sedmička tvoří Dějiny národů a jejich budoucnost. Devítka Nový život. Já jsem na začátku psaní a tak jsem v algoritmech devítky, kdy vznikal nový živo v těle Ženy. Vězte, že tentýž algoritmus s jinými hodnotami nás vede do Nebe. A tak budu pokračovat v psaní. Dříve to byly atomy, molekuly a biologie spojená kvantovými částicemi, dnes je to člověk a jeho národ a jeho minulost, kteří vytváří svou budoucnost a staví Duchovní svět. Víte, co znamená, mít v tomto světě své město? Být zapsán v knize života je pro Boha Dobré. Ale mít tam svůj sloup, svůj chrám a své město, tož to je už pořádný „ranec“. Jeruzalém v Nebi není město. Je to přímo Boží království z našich měst. A to už je skvělé.

Beru to tak. Komunisté mají ve znaku Pěticípou hvězdu. Dějiny socialismus spolkli, ale zůstanou tu z tohoto období všechny pro Boha Dobré hodnoty pro tvoření. Každá energie a hodnota všech matrixů má svůj kámen. A tak jak pevně drží on tak musí držet člověk. Začínám stavět své město v duchovním světě. Tak jak syn Enocha Enoch postavil město Enoch zde na Zemi. Tak jak on jedl maso svých předků, tak já jím dílo mistra Jana Husa a dílo učitele národů Jan Amose Komenského. Skrze sedm pravd jednoho zasadím strom druhého. Tak se stane, že Jan Janovi bude Muženou. A to je v Božím tvoření běžné, správné, prostě vynikající.  Vysvětlíme si také jak z Adama a Evy se stal pouze Adam. A proč vždy na začátku musí být dvojice. Že homosexualita není žádná nemoc a všechny nemoci mají příčiny duševní a duchovní nerovnováhy. A tak dál a tak dále.

Víte, tak jak Bůh se dívá do našeho srdce, alfa a omega těla, je dnes na nás, abychom se dívali do Božího srdce, protože tam není tělo. Bůh má srdce přímo v Duši. A My ho tam musíme mít také. Tak jak Bůh přemístil Adama a Evu z Ráje do Edenu tak mi zpět musíme svého Adama a Evu přemístit do Ráje. To je jen Vesmír. Do nebe nás vezme Bůh až jestli obstojíme.

Žijeme v nekonečném světě a naše konečná realita je jen zlomek nekonečného života. I vesmír je pro konečnou realitu konečný, ale jak proklouzneme černou dírou v Mléčné dráze (výstižné, vážně nás kojí), až budeme odkojeni, tak uvidíme vesmír z druhé strany. Už se těším. Skvělé na novém zrodu je to, že naše vědomí nám zůstane ze Země. Podvědomí tu zůstane.

V Rusku se narodil chlapeček, dnes již kluk, který si své vědomí z matčina těla vzal sebou do reality. Plně přesně popisuje děni neviditelně psané v Bibli. Na základní škole přeskakoval ročníky. Střední školu jen tak proběhl a jakou vysokou dělá, to už nenapsali. Možná své stránky píši zbytečně, ale to jistě není pravda. Každé písmenko je zapsáno v našem společném Nevědomí, které je stále víc více dostupné. Jednou nebude třeba internet. A vězte, že nepíši sám. Jsme minimálně čtyři. A je jedno jestli jsem první nebo čtvrtý. Ale každý z nás to doplňuje z jiného úhlu. Proto Katolíci kanonizovali jen čtyři evangelia, protože se domnívali, že již v té době nastává ta rozhodná chvíle přípravy. Ne ne. Ta je až teď a včil a těch evangelií musí být sedm. Stejně jako tajné učení musí být také odtajněno, proč Ježíš musel mít potomky. Základní princip tvoření z Nebe se tímto ukončuje. Počalo se tímto tvoření ze Země s hodnotami uložených v Nebi a Zemi.

Vše je s námi, jen my jsme proti nám.

 Princip protikladů je Božský. Tak dlouho se přitahují, až splynou v jedno.

 Pojďmě tedy splývat pro začátek, a na konci lehce, lážo plážo splynout.

 

Skutek utek(L). „L“ je tah koněm ve hře šachy.
Utíkají nám vlastní skutky bez vlastního postřehnutí.
Vnímání. Kmitočet, frekvence je vysoká.
Je dobré zpomalit.
Přitom jsme to my, kdo hraje šachy se svým vlastním životem.
Dát Mat pěšcem a koněm je Božské.
Umíme ve svém životě vůbec táhnout koněm?
Inverzně a naruby? Do skutečnosti?
Zrcadlo již pominulo. Již v zrcadle jsme!!!
Pokud máte pocit, že s vámi já hraji šachy, tak je vše v Božím pořádku.
Tuto „hru“ neprohraji.

A Pat je vítězství, na které čeká Bůh.

Amen.

 

Poznámka na závěr. Samo sebou Pod čarou.

Lekání. To je krásné a výstižné slovo. Ryba když lekne tak zemře. A už se také neleká. Instinkt, smysl který mají perfektně vyvinutý zvířata má také člověk. Když andělé zpustili „kravál“ z Nebe při narození Ježíše, tak pastýři se nezalekly, ale zpozorněli. Tak jak to dělají srny, antilopy při blízkosti šelmy. A jak by to vypadalo dnes? Panika. Šílená nepopsatelná, nepředstavitelná panika. A copak to je. Je to jen a jen práce onoho našeho, všemi milovaného Satana. Nekonečný strach ve své nicotě a prázdnotě, čekající na předem definovaný, zobrazený zázrak v našich představách, návratu Ježíše na Zem. Fixe. Realitu si vytváříme sami. Co do ní dáme, tak to nás ovládá. Je na čase, abychom se naučili ovládat. Paniky v našem světě je už šíleně moc. A nejlépe se šíří sdělovacími prostředky. Iluze strachu.

Pokud uvádím šachový Pat jako Boží vítězství, vězte, že je to jen odrazový můstek, po kterém následuje volný let. Není mým cílem porážet. Ale zasévat zrnka pravdy. Bohu je tato činnost líbivá a proto žehná každému semínku, které v nás vzklíčí.

Amen dnešní i Amen budoucí ze všech Amenů minulých.

Pro upřesnění uvádím překlad:  Staň se dnes, staň se zítra ze všeho, co se stalo včera. Jen je třeba přehodnotit svůj úhel pohledu na všechny věci svoje minulé. Nežít v iluzi.

Víte o tom, že čísla reálná máme prvotní a druhotná, a více hodnotová
Víte o tom, že Chaos počítá ve všech číselných soustavách i v Bibli
Víte o tom, že Pí tvoří posloupnost algoritmů systému Chaos. Ne výpočty
Víte o tom, že Pí naší Země dorůstá a proto praskají ledovce na severu
Víte o tom, že Pí Země = DNA a naše DNA také dorůstá
Že poslední prvočíslo bude kompletní Pí.

Víte o tom, že © Bůh se nemá patentovat!!!

Víme vůbec, co víme???

 

PS.: Je krásné vědět. Vidět a slyšet. Cítit a vnímat. Rozumět. Být s Bohem.

 

Duchovní evoluce Toto je další příspěvek do mého Blogu k lepšímu pochopení vnímání svého života v našem světě.