Vážení a milí přátelé,
nebojte se, toto není pozvánka na mé stránky. Toto je moje sdílení s vámi.

Ještě před chvílí jsem byl na začátku své jarní deprese a padal jsem stále hlouběji a hlouběji. Zlost střídala lítost a beznaděj. Nikdo mé stránky nečte. Pět lidí došlo ke 2.Sjednocení a dál nikdo. Každý dojde do svého bodu poznání, který podvědomě hledá, a spokojeně odkládá další čtení na neurčito. Ten bod označuji za výraz podobný: „To je ale pitomina. Já to věděl.“ Ano, pocit lítosti vystřídala zlost. Nadával jsem vám stejně jak Ježíš „sejmul“ Petra, když nevěřil. Nazval ho přímo Satanem. Proč, protože myslel jak lidi, ne jak Bůh. No, a věřte, že moje komunikativní schopnosti jsou zcela výjimečné a tak to bylo patřičně okořeněno a osoleno, aby to bolelo.

Tak to je mé doznání. Bůh to slyšel. Už dávno mě napomínal, že hněv spravedlivého nepatří člověku. A tak jsem zvolnil tempo. Bůh mi dal dar radosti z komunikace. Ve své řeči rád spojuji nespojitelné, což je Boží, a tento humor zní pozitivním lidem líbivě. A mě léčí. Dává mi energii, aniž bych někomu energii bral. Ano přátelé, já jsem se z deprese vykecal. Smál jsem se já i Bůh. A tak jsem si uvědomil, že není vůbec tak zle, jak jsem to vnímal.

Bůh dává všeho do času, v ten pravý čas a vždy je napřed. Žití s ním mě tedy postavilo o mnoho dnů před vás. Důkazem toho je, že na papíře mám další množství písmenek, které je téměř totožné s množstvím už napsaného na mých stránkách. Takže já píši a předbíhám. Původně jsem to vnímal jako upoutávku na další díl svého seriálu a to je můj velký omyl. Tím jsem vás odradil. To jsou ty informace, které vnímáte jako pitominy.

Zcela jsem zapomněl na novodobou civilizační závislost. Můj táta mi „tloukl“ do hlavy. Nemusíš mi nic vracet, co jsem ti dal. Dej to svým dětem. Vy se mále lépe než jsem se měl já. Říkal. A tvoje děti ať se mají také lépe než ty. Zcela materiální základ pro zvyšování životní úrovně. Duchovno – Nic. Tady jsem se málem o sobě rozepsal … ale to příště.

Závislost je člověku dána Bohem. Je jen na nás jakou si vybere. Kdysi se mě někdo ptal: „Co to je, prochlastal celý život.“ Odpověděl jsem. Můj život byl o užívání si, NE o žití. A co vy? Vy jste to shrnuli v jedno. Vy si své žití užíváte s Pánem Bohem. Vždyť jsme křesťané a Bůh nás má rád a je rád, že se máme všichni rádi. Tak. A jsme doma. Životní úroveň doplnil životní styl. A tak se motáte v kruhu jako opilí svou spokojeností a domnělou spokojeností Boží. No a z toho vyplývá, že na pitominy nemáte čas. CHYBA.

Dosáhli jste svým životem aspoň základního stupně Božího osvícení. Někteří Ano, vnímám jejich auru. Je to většinou jen láskou k přírodě, které projevujete svou úctou. Ale děti, děti. Toto pískoviště, na kterém si můžete hrát je miliónkrát větší !!! To neříkám vašim dětem, ale Vám. No jo, já vím, to je ta zakázaná Esoterika. Bože, ty to vidíš, že to nemám lehké ani jednoduché.               Stovky let opakovaná lež se stala pravdou. Tedy se ptám.

Vesmír je Boží, jak to, že v něm panují Esoterické zákony. Líbí se vám květiny, které voní, jak to že Bachova esence je tedy Ďáblova, když je z Božích plodů. Dobré se pozná po ovoci. Proč léčení kosmickou energií s nepochopením odmítáte, ale od Ježíše by jste ji přijali. Není to pokrytectví? Vše co rozum nebere je prostě Ďáblovo. Tak to je velmi jednoduché a smutné. Hlavně při zjištění, že Ďábel je „Nýmand“, který nic nemá a nikam nepatří, nic neovlivňuje a o NIČEM nerozhoduje. To jen člověk se na něj vymlouvá. Stává se vám, že hřešíte a Bohu to vysvětlujete tím, No co, však jsem nedokonalý. Mě se to stávalo běžně. Dnes když to chci říct, tak přemýšlím o tom, co jsem udělal a proč. Je mnoho hříchů, které děláme nevědomky či nevědomky, které jsou v souladu s Božím řádem a výsledkem je posun. Jeho směr je hodnocení našich hříchů. A vůbec. Porušení zákonů bude odpuštěno, říká Ježíš v Matoušovi 12,31. Minout cíl ! to je opravdový hřích v Duchu svatém. Bohu je jedno kterými dveřmi k němu přijdete. Ježíš je jedna z cest. Stejně mu je jedno, jak k němu přijdete. Já logickou cestou. V náboženstvích, jak je Bůh tvořil, není žádné výš nebo níž. Ale o tom jsem už psal na stránkách. Modlit se k Alahovi, Šivovi nebo Budhovi jedno jest. Zase Matouš 12,32. Ale musí to být v Duchu svatém !!! Což je. Protože vcházíme branou pro ovce. Jak říká písmo.

Být ortodoxní odsuzujeme u Židů a sami se tak chováme. Tady připomínám, že kněží faraónů byli kastrováni, aby učení se nemohlo dědit geny. Celibát je přijatelnější forma. Obojí má jen jeden jediný důvod. Zabránit posunu blíže k Bohu. Papež je Bůh na Zemi. Tož, to je mazec. Každý jedinec může být církví, nevěstou pro kterou se Kristus vrátí. To už věděl Mistr Jan Hus. A dost. Vystupme z kruhu nevědomí k poznání Boží pravdy. Čistota našeho nevědomí, to je ta třetí světová válka, která se odehrává v Nebi. Zcela běžná obyčejná Evoluce, tak jak ji známe z dějin vývoje zvířat. Není to o vítězství dobra. Je to celkovém nastavení pozitivního myšlení, v kterém budeme žít život věčný. Správně True a False. Tedy boj pravdy s nepravdou. Jsme v nejvyšším cyklu tvoření. Přijměte tedy i svou osobní zodpovědnost. Jak chcete sloužit v Nebi, když se pravdy bojíte. Nebojte se. Potrestán bude ten, kdo upravil písmo. Kdo ho vykládá ku prospěchu mocnostem, které chtějí ovládnout naši planetu Zemi. Máte jiné poznání na vlastní kůži? Nebojte se jít se svou kůží na trh. Moje poznání je vyryto do mého srdce. Toto poznání vám vaši kůži ošetří.

Připomínám Ježíšovo: Říkali jste mi Pane Pane, ale já váš neznám. Jste zapsáni v knize života? Já vím, každý má několik, někdo hodně fajfek, odškrtnuté bodíky pro Boží přízeň. Špatně. Špatně a špatně. Míra přízně Boží se měří naší vzdáleností k Němu. Pokud mě každé ráno pošeptá novinu ze svého tvoření, pak jsem v Boží přízni, v knize Života. Způsobů sdělení je milión. Jeden snad nejzákladnější je, že vás ráno pohladí po tváři, když je zataženo, nevlídno a měli jste škaredý sen. A vy řeknete ještě se zalepenýma očima, Děkuji ti Bože. No a je „vymalováno“. Ranní modlitba beze slov vám nastaví silně pozitivní den.

Od té doby, co píši svoje druhé stránky, to mám tak nastavené. Pomalu zapomínám, jak má vypadat pořádně rozbombardovaný den. Ale těším se, až přijde, protože budu šťastný jako nikdy před tím. Jestli jsem vám něco rozbombardoval tak to je dobře. Radujte se. A chlapy, kteří se mnou nepůjdou do podsvětí pro Boží moudrost, jsou Srabové. Já vím, Bůh má rád všechny, ale každého nezná. Pojďte, vždyť Bůh nepřehlíží a žehná přičinlivým. Ukažte se konečně v Božím světle. Žít ve strachu z Ďábla je vlastně služba Antikristovi !!! O ženách vím, že jsou odvážnější než muži. Děvčata s vámi počítám. (A zase vidím Lili jak nařezala Bobíkovi). A Moniko, Vám děkuji, jste první, kdo projevil přízeň a nebojí se otevřeně se mnou o mých stránkách mluvit. Já přijdu, já příjdu … říkal Sandokan … zpíval Jan Neckář,

Bůh žehnal i Šalamounovi. Jeho zlaté doly v Africe objevil skoro před dvěma sty lety německý badatel. Jeho Píseň písní je Magická. Že se nestydíte to přiznat. Přitom plně obsahuje tajné učení židovské Kabaly.               A vůbec. Jeho vize multikulturního světa začala v Jeruzalémě. Že zemřel, opuštěn mě neděsí. Indiáni odcházejí také umřít stranou od lidí. Jak já se těším, až půjdu. Kdo ví. Bylo by fajn, kdyby si mě Bůh vzal rovnou, jak Enocha, z rodu Séta, ne Henocha z rodu Kainova.

 

Vnímali jste můj dopis jako kázání. Nejste první. Už párkrát mi někdo řekl, že jsem měl být kazatelem.

Závěrem si dovolím ještě Zase Něco. Viděli jste se, sami sebe. jak vypadáte v Božích očích ??? Dívám se tam furt, neboli stále. Mé vlastní zrcadlo, které jsem si nastavil v psychoterapii mi Bůh vyměnil za své. A kdybych se na této cestě náhodou stal medvědem, tak dědečkovi hříbečkovi se pokloním. Není to skvělé ? Sami můžete pochopit, že bát se, není Boží vůlí. Proč se bát člověka, když Bůh je s námi. Cítíte tu ve vzduchu reformu křesťanství? Tak to je taky dobře.

Paradox dějin: V dnešní době jsou zabíjeni křesťané, kteří neznají pravdu a jsou ortodoxní, protože nepřestoupí na jinou víru A stejně je Kristus nezná, protože se za ním, s ním neposunuli. Všechno co je ortodoxni není Boží. Je to motání v kruhu. V dnešní době již nestačí dobro pro cestu dál. Zabití křeané se Reinkarnací narodí již do posunuté doby a budou mít větší šanci v poznání pravdy na věčný život. City a pocity nám nevytváří Bůh ani Satan. Ty si vytváříme sami. Cítíte, jak jsme hluboko v zajetí Satanových dějin, které napsal člověk ??? Je to hnus jak Papež odsoudil lidi k tomu, aby se mezi sebou zabíjeli. Pohanské náboženství je blud, ne obluda. Vlastně i obluda, pěkně ochočená v rukou jedné mocnosti.

Jesti dělíte války na spravedlivé (Mírové mise) a nespravedlivé, tak sejmutí dvojčat v New Yorku, světového centra toku peněz, byla vlastně mírová mise. Proč? No to se vážně ptáte? Tak to jste nečetli ani úvod mých stránek. Všichni kdo vedou válku proti teroristům jsou na straně mocností. Tady jde o Ropu. To že evropští žoldáci jsou na straně radikálních muslimů je jen důsledek toho, že každý svou mírovou misi vnímá jinak. Dá se to vůbec zastavit? Vždyť šejkové mají tolik peněz, že vstanou noví a noví bojovníci. Navíc mají svou víru v pravdě Boží. Zastavit se to dá jen jedním způsobem. Sjednotit náboženství do jednoho celku a pak s tímto krokem padnou všechny mocnosti světa. Tak Herr Gott, chcete ten Ráj na Zemi nebo ne. Když budete stát stranu, tak tam zůstanete. Víte, písmo nepíše o množině mezi prvním a posledním. Vaše myšlení, „jsem tak někde uprostřed“, je zcestné. Píše o množině posledních, kterým je Království zaslíbeno. Toť vše. Zbytek na stránkách.

Pá pá pá. Moji milí přátelé dnešní doby. Zastavte se.
Každý sklízí, co zaseje. Dobrou chuť.
Těším se na vaše koření. Koření je drahé, nebuďte skrblíci.
Já jsem se tímto svým sdílením posunul. A také proto včil vnímám váš postoj pozitivně. Velmi pozitivně a jsem rád, že jsem předbíhal.
Není to hezké? Díky. Jdu spinkat. Je 5.3.2016 01:30 hod. A je ráno a byl večer den druhý.

Zdendulák Bambulák Šamšulák.

 

Poznámka: Celá Bible je Esoterická, Magická a Okultní. Neděsí Vás to? Kdyby nebyla, pravdu bychom se nedozvěděli. Janovo zjevení vnímáme jako tajemno, které musíme rozluštit. Zajímavé. Bylo psáno v souladu Božího řádu chaos, tedy přesněji, kdo ho zná, může předvídat budoucnost. A co já? Však víte, že jsem psal před 16ti léty Václavovi Klausovi, že se budou přepisovat dějiny. No, a já se toho ještě dožiju. Jo jo, půjde to Hopem. Za takových 10 let …

Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu,

braň pravdu až do smrti

Kdo čeká, až na něj Nebe spadne z vrchu a on bude v něm, skončí v prachu.
Do Nebe se musí vkročit. To je nejvyšší poznání, kterému nám nic nebrání.
Amen