7.2.2017 6:45

Život o životě v životě

Posloupnosti

Na počátku jsem si položil otázku, co bylo dříve. Filosofie nebo matematika. Dnes vím, že filosofie, která vychází z matematiky a geometrie je Božská a to ve všech významech. Proto jsem začal hledat posloupnosti, algoritmy, které nejenže vše rozdělují, ale také spojují.

Jsou ve všem, co požíváme v životě, co používá život, který kolem nás a v nás proudí ve formě času. Pan Erich Anton Paul von Däniken odvedl mamutí práci. Z počátku jsem byl jeho silným odpůrcem, ale po roce práce při vnořování se do algoritmů jsem pochopil, že jeho „přístroje“, „zbraně“ stačí nahradit životem samým. Život sám v sobě je největší továrna tohoto světa. Označuji tento systém Chaos, který se při počátku tvoření odloupl od svého taťky, mamky Univesa. Toto rodinné spojení zabezpečuje prvotní hmota a energie, označována za černou. Život sám sebe dovede a dokáže zabezpečit. Život je v nás a my jsme v něm. Vesmír je v nás a my jsme v něm. Je to nezničitelná energie miliónů miliónů tváří.

Důkazem toho jsou kruhy v obilí. Nejen, že nám život sám svou energií dává zprávy, ale také nám vysvětluje, jak sám funguje. Jsou to logické obrazce ucelených cyklů a jejich propojení. Základní chyba všech lidiček je, že se pořád k něčemu upínáme. Je to jako být jednou rukou ve svěráku svého ponku. A jen čekáme až život přinese nový svěrák, abychom se mohli upnout k tomu „lepšímu“. Tak postupuje naše lidská věda a člověk ve svém životě. Když si uvědomím, že každému dítěti v matčině těle dělá dobře, když se žena pohladí po bříšku, tak stejně vnímám péči Universa a náš růst. Tyto kruhy vznikají, když synáček Chaos je v Universu na návštěvě. Střety dvou životů ve vesmíru pošlou pouze jeden paprsek z nové energie, kterou si Chaos odnáší z Universa do dalšího tvoře. Tato energie plná algoritmů je uložena v Zemi, odkud ji přijímají všichni a všechno, co kdy bylo stvořeno, aby mohlo tvořit dál. Vše potřebuje jíst. Ne jen člověk.

Skoro mi to připadá, že se člověk brání poznání. Prvotní Bible je psána ve dvojkové soustavě. V roce 1973 jsem poprvé otevřel Bibli, byla v ní používána čísla 100, 10 a jedna až devět. Později je Ekumena sečetla a tak biblické algoritmy zmizely. V zápisu čísel Mayů se používá dvacítkové soustavy, kde tečky uvádí pořadí v cyklu a čárky číslo cyklu. Přechody do cyklů v hodnotě 5 (0-4) odpovídají plně Biblickým algoritmům tvoření světa. A to, že vyšších cyklů není nikdy více jak tři, tyto náboženství spojuje. A to nemluvím o legendě dvou bratrů, kteří zachránily život a stvořili kukuřici. Plně odpovídá algoritmům stvoření Evy, zrcadlově obrácenou, inverzní a naruby stvořený muž jedním zpětným cyklem z třináctého „žebra“.

Mayská dvacítková soustava

Vpravo  je skladba trigonů do hexagramů z učení Indie a do Čínského Konfuciova Tao učení   

Jsou to stejné algoritmy vzdálené tisíc let

Není ničeho, v čem by algoritmy nebyly. Sám náš český jazyk přináší svou evolucí změny do své morfologie skrze své evokace a alokoce (sledy, cykly, růst), kterými tvoří myšlenky a motivy. A ty jsou stále přesnější a přesnější. Samotná česká abeceda je čistokrevný popis životních algoritmů, které platí od stvoření světa do dnes a platit budou až do konečného časového skoku. Již samotný začátek a,b,c,č,d,ď je plnohodnotným popisem funkce pevné a silné Biblické trojice. Každá evoluce díky algoritmům je vždy řízená.

Vztah energie k hmotě je jediný. Obě jsou v sobě po dokončení cyklu, po dokončení nové hmoty, která má všechny energie, které ji stvořily a přeměnou této hmoty do energie vyšší pro další tvoření. Z toho vyplývá, že není živé a neživé přírody. Je pouze hýbající se a jako nahýbající se hmoty. Rostliny jsou předělem v realitě Země. Molekula je předělem v realitě těla. Atom je předělem kvantového a fyzického světa. Svůj kvantový svět vnímám, když píši tyto řádky. Atomová energie je čistokrevně životní a vezmeme si pomět velikosti protonů, neutronů a jádra, dojde nám jak obrovská životní energie v jednom atomu je. A člověk vymyslel, jak životem ničit život. Tyto tři předěly tvoří v dnešní době jeden nejvyšší cyklus základní trojice. Ale jsou tři a čtvrtý vytváříme již do písmene „ď“. A já jsem a my všichni jsme na začátku.

Samotné posuny se dějí ze tří úhlů pohledů z nichž vždy ten čtvrtý je nový pohled, motiv, čin a vše má svou formu, model a projekt, který vytváří celou životní projekci daného života v daném cyklu. Proto jsou dějiny národů a jejich civilizací odlišné, protože mají každý jiný svůj počátek stvoření od určitého cyklu v již odvinutém Chaosu. A tady musím zopakovat to, že vše se do chaosu vrací skrze lidské tvoření. Tak jak se chaos se postaral o potravinové řetězce zvířat, tak stejně vědeckotechnická revoluce vtiskla do chování lidí všechny vlastnosti toho, co vytvořil. Lítá jak raketa, jede a chová se jak parniválec, buldozér dívčích srdcí … a skrze ní si zotročuje lidi ke tvorbě potravinového řetězce pro lidi. Dnes jsme v informační revoluci. Je na čase tomu dát řád, nový náhled, novou filosofii, který pronikne do všech oblastí života, vědy a náboženství a začne lidi sjednocovat.

Závěr

Dějiny, staré písma, legendy, mytologie a vše co bylo stvořeno včera, je funkční pouze v cyklech svého vzniku. Jen tak můžeme pochopit jejich skutečnou podstatu, S tím včera jsem to nepřehnal. Protože až zítřek nám ukáže, zda jsme se posunuly.
Stejně jak dříve bylo období říší, kdy národy si podmaňovaly jiné národy protože vnímaly, že jejich jazyk je nelepší a všichni budou hovořit právě tímto jazykem, tak stejně dnes je třeba vytvořit jednu duchovní mocnost všech čistých dušiček, která jediná může mocnosti světa porazit. Protože jsou to právě ty mocnosti, které nás vedou zpět do otroctví. A tady začíná

Učení o učení učení

Základní princip se odvíjí od trojjedinosti člověka, duše a bytosti. Protože z bytosti jsme byli stvořeni a do bytosti se vracíme. Cílem života je nejen starat se o člověka skrze peníze, hmotnou stránku, ale a hlavně pečovat o svou duši a tím krmit svou duchovní bytost, která dává fyzickému člověku právě to, co ho dělá více jak lidským. A to je to nejkrásnější poznání ze všech mých poznání.

Tento samotný princip nás navádí k výchově dětí. Již Šalamoun říkal, že o dítě se má jen pečovat, kde vnímám Boží přítomnost a duchovní růst. Šalamoun také mluví o holi, ale jen ve vztahu k matce a otci a učení. Proto se cpali katolíci do škol. A měly nevybíravé metody výuky. Táta na to nerad vzpomínal. Ale máme tu základní trojici. Matka, otec a učení. Učit se o svém jazyku v algoritmech tvoření, učit se matematiku a geometrii ,fyziku a chemii, organiku a anorganiku v algoritmech učení, pojmout tak celé stvoření světa a sebe samého je jen odrazový můstek. Pečovat pak nabývá nových hodnot. Dítě si postupně uvědomuje svou sounáležitost. Prožívá již pubertu zodpovědně ke své přeměně v časovém skoku, v kterém si plně uvědomí své místo, své dary, své možnosti a schopnosti. Pečovat pak znamená připravovat podmínky do evolučního procesu správně vybraného povolání skrze dušení rovnováhu již odmalička. Druidové, starší rada keltů, si dítě pro toto povolání vybírali podle stavu hvězd, a znali i místo narození dítěte. Stejně jako tři mudrci z východu, kteří přišli přivítat Ježíše na svět.

Ale to už zase předbíhám. A moc. Jsem teprve u formy, modelu a projektu. Jsou to tři motivy, obrazy života, v kterých se sám odlévá, to co odlije, tak skrze to tvoří dál a člověk to prožívá. Je zřejmé, že formu může člověk modifikovat a specifikovat, změnit a upřesnit tak, aby model se nejvíce podobal představám.

Život je továrna na život a my jsme jeho dělníci.


Poznámka pod čarou


K tomuto úkolu jsem se nevědomky připravoval celý život. Lépe řečeno byl jsem připravován. Nebýt mých bohatých zkušeností v záporném slova smyslu, které jsem si postupně uvědomoval na prvních svých webových stránkách, nedospěl a ani nedospěl bych asi nikdy. Život mi byl jen hrou.

A tak sklízím plody ze svého zvoraného životního pole jen díky darům, které jsem dostal od Boha, které jsem si vůbec pečlivě neuchovával, protože jsem si jich nevážil, neboť jsem nevěděl, co s nimi, ale kterých jsem si dnes plně vědom, protože nastal čas a umím je použít. Děkuji tak nejen Bohu, ale i všem svým přátelům, kteří vstoupili do mého života a zůstali v něm.

Zdeněk Sečka alias VEDz RVAHEs

Havířov 2.3.2017 13:15:54

 

  • Autor 193.165.*.*
    1 0
    Algoritmy jsou všude a ve všem. Od náhledů do dějin národů a jejich písma, přes toky dějin lidstva, přes všechny vědní obory a náboženství. Nejlépe vyúsťují právě v symbolech nejrůznějších učení a počtech. V Evropě se také dříve měřilo v šestkové soustavě. Lán, kopa, loket. Je miliarda věcí, které se dají algoritmy a jejich posuny vysvětli. 
    A tak jak se budeme vnořovat, můžete si sami vybrat své působení v učení, v kterém se cítíte nejlépe a chcete si v něm udělat jasno. Začal bych u školních předmětů. Tyto stránky již od počátku jsou prezentovány jako společné dílo. Pak už jmenovitě ode mě obdržíte zpřístupnění do vaší nově založené sekce na těchto stránkách. Já vím, že opět předbíhám. Ale co má přijít, to přijde.