Rozhodnutí

Rozhodnutí začít psát přišlo jako z Nebe blesk. Nacházel jsem se v situaci, kterou důvěrně znám, že nevím, co a jak dál. Něco jako přešlapovat na místě. Vím a spoléhám nato, že posun u mě přijde sám od sebe. Přesněji řečeno od jinud. Někoho potkám, něco si přečtu, něco uvidím, ucítím, … a tak mi padly do oka webové stránky Informace od jinud. Jako třetí jsem dostal Thrive, tedy Rozkvět.

Toto video mě připomnělo, že mám ještě mnoho práce. Kéž je pro vás také tak inspirativní. Není třeba tvořit projekty, Vážně stačí pozitivní myšlení. A to v dnešní době tragických událostí, válek, invazí a stěhování národů je tak trochu nadlidský úkol. Věřte, že ne.

Tento dokument jsem shlédl v originálu 1. a 2. díl a uvědomil jsem si, že bych asi měl také přispět svou hřivnou k dílu. Nechci aby děti dětí mých vnoučat skončily jako otroci. Ano, může to jít rychle. V Africe již začala po Americku genocida domorodých kmenů, kteří jsou nuceni ustupovat megalonským zemědělským projektům. Vlády vesele prodávají půdu investorům. Družicové mapování Afriky vede další a další investory k drancování přírodního bohatství ....

Plně se ztotožňuji se stavem naší planety Země tak, jak je vykreslen v tomto videu. Ztotožňuji se také se zákonem celistvosti, který je všude. V nás a my jsme v něm. Považuji Vesmírný "chaos" za nejdokonalejší systém, Vědci odhadují 1000 biliónů biliónů biliónů hvězd. Nějak stejné číslo si představuji k tomu všemu, co se hýbe na naší Zemi. Od elementárních částic atomu až po člověka.

K tomu však musím přidat i to co se hýbe a není vidět. Myšlenku. Slovo. A to v dnešní multimediální a internetové době bude doplňující informace k tomu, jak to, že Vesmír se roztahuje takovým tempem, že to i může sledovat i člověk. Lidí a zvířat přibývá. Tady počítám i s živočišnou výrobou, která bude mít stále větší a větší záběr.

Zase trochu předbíhám. Jen souhlasím s informací ve videu, že názor "několika" miliónů lidí může upravit názor dalším "několika" miliónům lidí a pod tímto tlakem ustoupí i ty nejsilnější skupiny lidí. Ten tlak, kterému my říkáme "mínění" je čistá kosmická energie. Ano, z hvězd. Ale z jakých. Dualita světů je již spočítána. Já říkám dualita vesmírů. Ten druhý vesmír nazývám Globálním vědomím. A tady již třetí světová válka začala. Věřím, že když ji vyhrajeme tady, na naší planetě válka nebude.

Zatím nemám ucelený názor na tuto dualitu. Pokud je to Nebe, byl to první vesmír, v kterém bylo a je vše „projektováno“ a tudíž jsou tu tedy uloženy i informace o vzniku našeho známého vesmíru. Pokud je to pouze myšlení, tedy informace z nás a tomu věřím s ohledem na objem víc, pak tady asi bude ještě někde to Nebe, ale to může být klíďo píďo za černou dírou. Věřím, že se k nějakému přesvědčení „propíšu“.

Z toho vyplývá, že tyto stránky jsou pracovní materiál, a zveřejňuji je ze stejného důvodu jako ty svoje první. O alkoholismu je spousta mýtů, předsudků a názorů a vcelku dost silně nepravdivých. Stejně tak o vzniku života jsou vědecké a náboženské teorie, které místo aby se doplňovaly a podpírala jedna druhou, tak proti sobě „zbrojí“. To by mělo již v naší době přestat.

 

Úvod před úvodem

Jako první musím uvést nejdůležitější informaci, od které se vše odvíjí. V loňském roce mi správce těchto stránek PageRide nabídl, zda bych nechtěl pokračovat v psaní svého webu na těchto stránkách. Chtěl jsem, ale v té době jsem zápasil v poznávání sám sebe. Tak to u mě funguje.
Při psaní prvních stránek, které v pravdě líčí můj život, se na pozadí, tedy v mém podvědomí, vytváří taková psychoanalýza, která je "napojena" na mé nevědomí. Možno také říci, že jsem si tímto vytvořil cestu ke své duši. Tuto nabídku na tvorbu nových stránek jsem dostal v okamžiku, kdy moje vědomí si začalo uvědomovat přítomnost svého nevědomí a propojení na celkové, globální nevědomí.
Energie, která toto všechno spojuje je Vesmírná tedy Boží. Proto hned na začátku děkuji správci těchto stránek za poskytnutí sponzorství, které mě tak dovoluje v pokračování svých druhých stránek.
logo_final-name

Pomozte malověrnému. Vědět nestačí. Vědění je tak nicotné a vrtkavé ...
VEDz RVAHEs, 26.03.2015

Kdo jsem

Tyto skutečnosti uvádím na stránkách Abstinent Zdeněk I., kde se můžete seznámit s celou mojí alkoholickou a bezdomoveckou kariéru. Tyto i tyto stránky jsou psány pouze a jen v Pravdě, tak jak ji pociťuji a život mi ji předkládá. Jak si můžete přečíst, moje cesta k Bohu byla dlouhá, a já na těchto stránkách budu psát o svých úvahách stvoření a tvoření podobně, jak na svém obrazu prezentuje:
Paul Gauguin
1280px-Paul_Gauguin_142
"Odkud přicházíme? Co jsme? Kam jdeme?"

Včil a teď

Proč? Ze dvou důvodů. První je funkční. Včil a teď jsou slova, které se dobře hledají. Jejich výskyt na internetu je řídký až mizivý. Druhý důvod je logický. Teď a právě teď, a vlastně ani jinak to nejde, žijeme přítomností. Čteme, mluvíme, cítíme, reagujeme. Tedy přijímáme informace a rozhodujeme. Včil a teď je vlastně dvakrát teď. Jo, jedno tady a podruhé ve Vesmíru.

Tyto stránky jsou mou druhou zpovědnicí. Mezi první a druhou budou uvedeny pouta, tedy vlastní zkušenosti. Na své cestě životem jsem došel k mnoha přesvědčením, které si nechci nechat jen pro sebe a věřím, že mohou ovlivnit náš život k lepšímu. Mě se tak stalo. Bůh (Vesmír) může dávat hned, ale většinou to přijde až ve správný okamžik a na správném místě. Vyzbrojí nás trpělivostí a pokorou, které v dnešním světě snad ani nemohou být – a to je hned na začátku první velký omyl. Mohou být a jsou.

Nejsem spisovatel a tak mi promiňte mou „syrovu“ formu a nedostatky v terminologii, které se snažím vtipně vyhnout.

Proč jsem začal psát tyto stránky

Dlouho jsem přemýšlel, co bylo první. Filosofie nebo matematika. Je zřejmé, že kmenová náboženství, které považuji za filosofii, znala spíš počty než matematiku. Také vědci, když přišli s novou teorií vzniku vesmíru, měli nejdříve filosofii a pak šli počítat. A co skutečnost? Filosofie hledá pravdu. Takže první byla logika, tedy programování typu pravda nepravda.

Tedy logika vytváří filosofii a ta pak teorie, které se mohou podložit výpočty. Darwinova teorie na přímce času má mnoho mezer a přesto se učí ve školách. Je podložena jen fosíliemi a to je hodně málo při přechodu kmenů k říším. Co se přihodilo, že tlupy začaly mít kulturu a náboženství a zemědělství Kde se naráz vzal Bůh u všech kmenů na celé zeměkouli.

Materialisté říkají, že boha si první lidé vymysleli, protože si nedovedli spoustu věcí vysvětlit. Já tvrdím, že Boha nelze vymyslet. Boha musíme cítit a vnímat, aby jsme uvěřili. První lidé měly k Bohu o "pár" nebo hodně tisíc let blíže než my. A tak připomínám možnost, že ještě nezapomněly, že vypadly z jeho kolébky.

Nepopírám fosílie, jen připomínám časové skoky a tímto chci upozornit na ten poslední. Kdy poté Bůh ještě pomáhal lidem zcela evidentně. UFOnologii chápu jako byznys. Můj děda říkával: Za vším hledej peníze. Jo, proč ne. Dokumenty se množí s odtajováním archívů. Ale každý jev lze vysvětlit také jinak. Artefakty na kamenech a zdech, symbolizující astronauty a kosmické lodě, nebo pentagramy, jsou proroctví. Nevím, jestli v pravém slova smyslu nebo jen jako Julius Verne. Technologie je Vesmírná. Tedy uměli již, nebo spíše ještě, pracovat s energií z Kosmu. Zrovna tak cítili, že Vesmír je živý stejně jako člověk.

Herodes zvaný Veliký z doby Kristovy, znal tajemství židovské Kabaly. Postavil první klenbu na světě a veliký kvádr vážící přes půl miliónu tun umístil do základů podzemních chodeb svého chrámu. On se židů bál a to tak, že mu museli postavit pevnosti v poušti. Tyto pevnosti se pyšnily svým důmyslným systémem sebezabezpečení. Bodejť by se jich nebál, když mu ukázali, co umí.
A to, že Mojžíš tuto technologii Egypťanům „šlohnul“, dokladují Egypťané při stavbě pyramid. Nebo obráceně, Židé ji do Egypta přinesly. Znaly také využití kosmické energie při opracování a stěhování kamenů. Bez vědeckých výpočtů, pouze selským rozumem, tolik přesně opracovaných kamenů s přesným umístěním za pomocí pouze „smyků“ (kolo ještě neznaly), nelze za jeden život poskládat. Otroci byly výhradně židé a bylo jich zapotřebí všude. Populace s té době nemohla být na takové úrovni, aby vykrývala přirozený úbytek obětí stavby pyramidy primitivním způsobem.

Časové skoky se neodehrávají jen ve fyzickém vývoji, ale také v přelomu myšlení. V tlupách byla jen realita. Nebyla fantazie. Tedy výraz pravda nepravda tu také nemohl být. Když vycházím ze skutečnosti, že člověk je ze všeho, tak tedy mohl mít jen vlastnosti zvířat. Každý jiné nebo jinak kombinované. Kde se vzal proces myšlení, když u zvířat není. Zvíře nic nenapadne. Tady nutně musím připomenout, že dnešní zvířata jsou jiná. Jejich genetická výbava za ty tisíce let pokročila, ale stejně ani v této době nerozliší pravdu a nepravdu. A tak to zůstane, protože zákon celistvosti tuto etapu ukončil.

Člověk nemůže vymyslet něco, co v přírodě neexistuje. Všechny vynálezy již byly nebo budou obsaženy v tělech živočichů nebo dokonce i v lidském těle. Lidstvo už má spousty patentů na algoritmy, které běžně fungují nebo jsou obsaženy v našem těle a hodí se k něčemu jinému.

Časový skok, kdy se stvořením dostal člověk i řeč byl poslední v našem Věku. Tady se začínají psát dějiny. Teorie memů, popsaná v knize Kultura a její evoluce, souhlasí se mnou ve všech bodech. Kromě stvoření člověka. Připouští někde uložené algoritmy, počítá s matematickou analýzou při výběru memů, která se někde odehrává, Prostě nabyté zkušenosti, tedy informace se někde ukládají. Tyto informace obsahují postupy, a nejsou v binárním kódu, takže nemohou být obsaženy v DNA. Říká autorka.
Navíc nutno podotknout, že všechny jazyky vyjádřeny slovem, řeč, mají stejný logický základ. Tedy proces tvoření, tedy evoluce, se přesunul z fyzična do duchovna. Předbíhám, když řeknu, že v kvantové fyzice vědci koketují s myšlenkou, že slovo má tvůrčí charakter a může ovlivnit i DNA.

Z těchto stránek lze kopírovat libovolný text, bez svolení autora,
s uvedením odkazu na tyto stránky.