Spojení s Vesmírem a Bohem

Synapse propojují jednotlivé buňky v mozku. Čím víc synapsí, tím více jsme inteligentnější. Hrůza tohoto pojetí mě obchází. Příklad jedné věty. Lebka má tolik kostí, kolik má Země tektonických desek.

To není náhoda. Již na těchto stránkách je uvedeno, že algoritmus tvoření je pouze jeden a pracuje na všech úrovních. Proces uvědomování nám vytváří nové synapse. Spojme se se Zemí a Vesmírem. Vážně nám nic nebrání začít vnímat svět jak indiáni. Dnes můžeme být sami sobě Šamanem. A to je přesně to, co Bůh pro tento začátek nové doby od nás chce. Abychom dovedli rozlišit nepravé od pravého. Lež od Pravdy.

Vykašleme se na slovíčko inteligentní. Být vnímavý je o hodně víc. Spojit nespojitelné je Boží. Stačí si to osvojit. Jednou něco spojíte a máte to v sobě tisíckrát. Synapse nejsou jen v mozku. To je Velký až Veliký, přímo Obrovský, omyl. Samotná krev obsahuje vodu čtvrtého skupenství. Proto červené krvinky se mohou protáhnout i kapilárami, což jsou nejtenčí žilky. Tato voda jak v mozku, tak v celém těle dovede vytvářet synapse.

A je vědecky dokázáno, že tělo je může aktivovat, pokud odumřou. Přirovnám směle mozek k vesmíru. Buňky odumírají a rodí se nové a k nim nové synapse. Stejně jako hvězdy a galaxie, které jsou mezi sebou v sobě propojeny. Dál budu psát o synapsích těla.

Trojice 2x Před počátkem byl hmat, sluch a zrak.
Bůh tvořil myšlenkou, slovem dnes pohledem
Prvně byla poslušnost a neposlušnost.
Potom dobro a zlo z neposlušnosti
Dnes pravda a lež neposlušnosti dobra.

Přesně tak je tvořen tvořen člověk fyzicky, stále i duchovně od doby postavení Adama v Ráji v Nebi a Vesmíru..Na přední ploše je realita fyzická. Na zadní ploše je opět realita duchovní. Postupně budeme zjišťovat, že duchovní je stejně reálná jako fyzická a teprve ze dvou realit se dostaneme do skutečnosti. A tou je kruh za bílou plochou. Za duchem svatým, za vesmírným vědomím,

Čich a chuť. Jsou kvantové výrazy pro činnost člověka. Člověk si dělá co mu chutná a voní. A to ve vší své činnosti. Od vaření až po rozhodování ve všem. Tyto skutečnosti odpadnou. Pochopíme sami sebe. Přijetím svého původu poznáme a přijmeme také důvod a naplníme svůj život tím správným smyslem. Nový smyslový orgán si vytváříme v Duši. Protože Božská mana je libá svou chutí a vůní.

No a aby to nebylo jednoduché, tak spojení těla máme se Zemí a ta pak s Vesmírem. V dnešní době vnímá Bůh už náš hlas a dává nám svou kvantovou řeč. Otevírám nám oči, abychom ho mohli spatřit ve všem. Symboly živé přírody v níž je stvořitel jsou pravda. Všímám si, že každé uvědomění pravdy tvoří fialovou karmu, duši, a vrací se nám zpět do těla k dotvoření nových smyslových orgánů.

Spojení se Zemí a Vesmírem

Přesvědčení, že realitu vnímáme pouze pěti smysly je silně omezující. Všechny naše vědomosti nás omezují. Kvantové vyjádření, že vnímáme srdcem skrze lásku je již vžité a působí jako fráze. Je čas tento výraz oprášit, a vnímejme celým tělem. To že máme tělo si uvědomíme až nás něco bolí. Jinak jsme tímto způsobem vážně tělo jak duše
Takže jak působí trojice.
Skrze svůj zrak a hlas, příjem a výdej musí být současný, Nestačí se jen modlit. Musíme se také dívat. Už jen větou "To je krása.", jejím dechem s uvědoměním, jak máme nedokonalé tělo, dochází k přeměnám těla. Nemusíme být venku v přírodě. Stačí fotografie něčeho skutečného, stvořeného. V učení Bruna Groeninga vědci vysvětlují jeho přítomnost olovem ve fotografii. Ne ne. Boží vědomí ví co bylo stvořeno. I člověk tvoří. Květinová mantra v prodeji. Smích. Ne ne, Boží vědomí zná každý svůj algoritmus. Vytvořte, zhmotněte si svůj vlastní duchovní obraz, Vlastním citem hned vycítíte jeho pozitivní vliv. Pak stačí jen mluvit a komunikovat. Zpětná vazba je jistá. Tuto komunikaci bych nazval Zpáteční lístek, nejen do těla, ale z těla a mysli do Duše a do věčného života. Vracíme se.

Tímto obrazem na zdi chci prezentovat dnešní skutečnost. Cestovat a poznávat a přivést si něco domů, může mít i tuto podobu. Dobrá. Řeknete si dobrodružství. Ne ne,.Ano, ano, indiáni a šamani přesně věděli proč tělo je základem spojení duše s Bohem. Značkami v totemu a křídlech popsaly přesný stav stvoření člověka a cesty k Bohu. Tento obraz Bůh zná, tady stačí jen snít a vyslovit přání. Přání v pravdě pravdivé. A výsledkem se pak stává nepřetržitý řetěz dobrodružství

Božské

Staré rčení: "Lásku umírá na lež, přátelství na pravdu" učinilo z přátelství vyšší hodnotu. Dnes platí dvojnásob, ale obráceně..A učiní to tak z lásky tu nejvyšší hodnotu všeho tvoření. Takže nestačí se přátelit se něčím nebo někým. Musíme všechno stvořené a stvořitel milovat. Ne tou svou láskou. ale pravdou, kterou vidíme, vyslovíme a ucítíme ve svém těle. Jen tak neumřeme na věky a můžeme Klíďo Píďo žít na věčnosti.

 „Chlastal“ jsem celý život. Miliardy buněk šli pod kytičky. Do kytiček, kdo ví, někam šli a možná zrovna tam. Bezdomovectví pod oblohou a jediná starost, sehnat peníze na alkohol, dávali jinak tělu svobodou vůli. Žádný stres, žádná honička, žádné starosti. Z celého života mi zůstalo jen pozitivní myšlení. Vyloženě jsem si to užíval a nechtěl jsem to měnit. Emoce, žádné. City a pocity jen pozitivní, že je krásně na světě. Na otázku, co to je prochlastal celý život jsem odpověděl. Je to o užívání, ne o žití.

A tak jak jsem vnímal tuto dobu temna ve svém životě, tak dnes to vnímám inverzně a obráceně. Doslova naruby. Není přání stvořitel jen a pouze naše dobro? První soud exilem z Ráje do Edenu, nebyl moc pozitivní, ale v rozboru bylo vidět, že doslova konstruktivní osud ke spokojenosti. Druhý soud, dnešní, nás opět dovede konstruktivně k poznání zla a jeho přeměně v dobro.

Takže jsme tu jen a jen proto, abychom naplnili náš život vším dobrým ze všech dob tvoření, protože láska je Alfa a Omega k rozpoznání Pravdy a Lži. Tak jako já jsem přehodnotil svou dobu temna ve svém životě, můžeme přehodnotit všechny hrůzy a můžeme dojít k závěru, že Satan je konstruktivní jako Bůh a mnohé můžeme stavět podle něj. Inverzně a obráceně.

 

Užívejme si své podstaty.
Vytvořme si každý svůj duchovní svět.
A tímto spojením vykročíme z Reality do Skutečnosti.