Den nula v BibliPrvní čtyři dny tvoření

„Kvantové“
je v počtech menší než nula, ale bez záporné hodnoty.
Bůh pracuje jen s absolutními hodnotami.

Celé tvoření je postaveno na počtech s čísly skrze geometrii.
Záporná čísla, pro vyjádření síly opačného směru energie Bůh nepoužívá. Síla a směr jsou dány místem a v místě vzniku energie.

 

Abychom se v tom dál vyznali. Bůh tvoří Zemi nejdříve ve Vesmíru. Teprve čtvrtý den začíná tvořit Třetí dimenzi Realitu. Uvádím první tři principy, které jsou realizovány v uvedeném pořadí. Po třetím kroku je vždy časový skok v Nebi se realizuje nastavení prvních, nových hodnot pro další cyklus.

 1. Ve Vesmíru se tvoří vše nejdřív z Jeho vědomí s Jeho vědomím.
 2. Až je to hotovo, pak se tvoří realita.
 3. Zpětná vazba, upevnění nové hodnoty v Nebi.
 4. Takže nultý den tvoření je vždy nastavení nových hodnot pro nový cyklus.

 

Takže z Nebe do Nebe. A aby to nebylo jednoduché jsou mezi tím posuvy a vlnění dimenzí, ve vesmíru a realitě. Život má tři v jednom. Mikrosvět, Reálný svět a vědomí. Vše, úplně vše, je v daných okamžicích propojeno pro vznik nových hodnot. Vývoj i Bible zaznamenaly také časové skoky.

Postupně budeme vnímat, že „trojice“ je u každého základu a v každém základu. A co navíc, na počátku musí být Tři. Bude tomu tak i ke konci věků, jen v obráceném pořadí. Vše je také dobře vidět v číselných soustavách. Postupně pochopíme, že všechny prvočísla, tedy ne jen 1, 2, 3, jsou „svatá“. Vše kvantové je lineární. Plošné se řadí do řady a Prostorové jak by smet. Postupné přeměny jsou přechody do číselných soustav a do složitější geometrie. Devítková soustava 2 až 8, tedy 7 dní je realizace fyzického světa. Je tu však ještě svět Duchovní, do kterého musí člověk také „zapadnout“. To je dalších 7 dní, čili šestnáctková soustava. A tak dále. Vytváříme duchovní svět, kde jakákoliv lež nemá místo. O tomto mluvil Ježíš a proto se psala Bible.

Tma je základní stavební hmota a energie. Nic jiného než hmat. Ale v elementárním, kvantovém, světě ještě před hmatem byla chuť a vůně. Tedy tři nuly. Vše v našem kvantové těle a vesmíru se ohmatává, ochutnává a očichuje. Viz níže. Připomínám, že dobré ovoce se pozná podle chuti. Vůně se používá duchovně v alternativní medicíně. K tomu, že smyslové orgány jsou tvořeny jako poslední a jak je Bůh stvořil také dojdeme.

Paradoxem je, že zrak je vlastně hmat, z nižší úrovně tvoření …… Světlo je slabá tma.

Tedy nultý den, který v Ekumenické Bibli je komentován jako nadpis, stanoví základ. Teď jsem to jen upřesnil a dodávám, že se tak bude dít vícekrát. Takže nadpis to není. Tma a Vědomí (Duch) jsou tedy první dvě základní energie. Černá hmota 2x, v Nebi a Zemi, je stavební materiál . Nultá rovnováha. Výraz Nad propastí, vnímám jako nedefinovatelný celek ničemu nepodobný, prostě jen hluboký do všech stran. Bůh tvořil Myšlenkou.. Božím vědomím. Tato energie v sobě obsahuje algoritmus chaosu. Je uložena v šude tam, kde je tma.

 

Den 1

 První den. Budiž světlo. Pokud vám to připomíná Jin-Jang, tak je to v pořádku. Ale něco tu chybí. Třetí energie. Voda !!! Zapomeneme na to, že člověk myslel před čtyřmi, třemi, dvěma tisíciletími stejně jako dnes. Toto je největší chyba dnešních vědeckých dokumentů BBS. Když si odmyslím komentáře, jsou stejně jedinečné a naznačují cestu.

V dobách, kdy se psaly první písemnosti o stvoření byla tekoucí voda nejen symbolem energie, ale i života.. Ano i jazyk podléhá zákonům vývoje (tvoření a posunu). To že led má 14 skupenství z nichž poslední má strukturu diamantu se ví. Ví se také, že v naší Ionosféře těchto ledových diamatů přibývá. To předbíhám, ale to co bylo na počátku bude i na konci a bylo i u stvoření člověka, kdy ledových diamatů bylo „plno“ v naší galaxii, Mléčné dráze.

Druhý den - gravitace. Proto když se oddělovaly vody od vod, bylo to vždy pro jednu novou energii a hmotu, která je pevně sevřena Klenbou.

Třetí den je posun do 2.Nebe. O tom později. Nastupují Atomy, Molekuly a Buňky.

Tady se to svává nepřehledné. Tedy Dny, tak jak jsou popsány v Bibli jsou uprostřed tvoření. Když jsem uváděl, že se dějí na všech úrovních tvoření tak tady to máme. Jsou to ty Tři obdélníky v šestiúhelníku. Tedy Mikrosvět, Náš svět a Makrosvět. STOP. Musím utnout myšlenky.

 Tak a máme tu Jin-Jang celý. A s ním také první zákon Universa. Rovnováha a první Trojici. Rovnováha materiálu, energie a posunu. Posun si vysvětlíme v kvadrantech Pythagorovy věty, tak jak ji stanovil Bůh v Ráji v závislosti na Hadovi. Tady jsem ho nenakreslil, protože by to bylo už nepřehledné. Tedy máme jednu Nukleární energii (Černá energie, Duch svatý), která tvoří a spojuje. Máme jednu Nukleární hmotu, která se skládá ze tří částic atomu a ty se dále dělí. Tuto oblast přenechám odborníků na Elementární fyziku, která se pohybuje v kvantových polích.

 Jin-Jang představuje nultý den a polovinu dne prvního. Proto po oddělení vod musíme oba tyto obrázky spojit.

Čtvrtý den pak v obráceném chodu tvoří naši sluneční soustavu. O tomto složitém algoritmu budu psát později. Teď vnímám, že Trojice není dostatečně popsaná. 

 Poznámka pod čarou


 Prorok Izajáš 45:18 říká, že Bůh nejdříve vytvoří, potom učiní a nakonec upevní. To odpovídá posloupnosti v Edenu. Úhlový kámen, zákon celistvosti a nakonec gravitace.

Gravitace je upevnění, přesněji spojení, ve dvojím slova smyslu. Připoután energií k něčemu a výměna informací mezi objekty skrze energii. O zákonu celistvosti toho moc nevím, ale věřím Einsteinovi a selskému rozumu. Něco učinit, udělat, vyrobit má svůj konec tehdy, až je to funkční. Neplatí to jen našem reálném světě, ale v celém Univerzu. Toto je Evoluce. A Bůh přesně ví, kdy každá evoluce skončí. Porovnání hodnot v Nebi se děje při konci každého věku.

Zobrazení mám ve čtvercích, protože jsem obrázek tvořil v programu Malování základního příslušenství Windows. Nicméně Hinduisté byli první, kdo tento princip zobrazili také ve čtvercích. Je to onen Nechvalně známý Hákový kříž, který si dal do znaku Hitler. Hada tu zastupuje zalomení kříže ve směru hodinových ručiček.

Tak a něco k přemýšlení. Jak postupně Bůh vytvoří všechno živé ve vesmíru, tak v časovém skoku je program chaos spuštěn v obráceném chodu, změnou polarizace a proto stvoření funguje od siluety do posledního atomu. Všechny časové skoky si tuto polaritu nechávají i pro další tvoření až do dalšího skoku.Tedy do sedmého dne Proto jsme měly dinosaury velké a potom malé. Ale jako obvykle už zase předbíhám.

Němci dělali pokus. Sestrojili stroj, který člověka rozloží do atomu a potom opět složí. Nedopadlo to dobře. První diagnóza byla, že „nemají všech pět pohromadě“. V člověčím mozku nyní máme většinu buněk naplněné tekutinou. Jedná se o spojení s informacemi za klenbou, s vesmírem. V tomto pokusu došlo porušení zákonu universa a tím přetrhnutí těchto přirozených vazeb.

Shrnutí píši v podřízenosti:

 • Černá energie a hmota má Boží vlastnosti. Nepodléhá času ani prostoru. Je ve všem. Funguje oběma směry podle nastavení objektu.
 • Den a Noc jsou energie, které se nedají polarizovat. Tedy ani plus(+) a ani mínus(-). Přenáší informace jen jedním směrem.
 • Gravitace je polarizovatelná. Tedy energie jde směrem podle znaménka plus a mínus a může se měnit. Tady už je výměnný obchod. Ale o tom později.
 • K energiím bude dopsán samostatný Blog a Dopis, A představeny budou ve všech lichých cyklech v popisu algoritmů.
 • V cyklech rovnováhy se energie mění na hmotu a hmota na energie.

 1/1 (dvě jedničky v sobě a dvě za sebou) +1+1 =(1)

 1. 1+1 Energie a hmota, celistvá černá a rozdělený Čas 1/1 vytváří první atomy.
 2. První prostor vznikl mezi Zemí a Vesmírem. Fyzický život. Druhý prostor vznikl stejným algoritmem mezi člověkem a Nebem. Duchovní život.
 3. Třetí den vzniká magnetické pole. Polarizace. Atomy dostanou prostor pro molekuly a jsou ukotveny. Tedy v prvním ohraničeném prostoru gravitací a oblohou.
 4. =(1) Je nová hodnota ze všeho stvořeného. Rostliny. Počátek živé hmoty.

Tady se už dostáváme do tří světů. Mikro, Makro a Reál a dnes už také Duchovno V tomto chvíli a pojetí vnímám duchovno jako sekrementy naší mysli. Vše co Bůh nestráví. Čím čistější bude naše mysl, tím méně bude zaneřáděného Nebe.

Tak a máme tu Jin-Jang celý. A s ním první zákon Universa. Rovnováha a první Trojici. Rovnováha materiálu, energie a posunu. Z obrázku vidíme, že den a noc tu máme 2x.

Posun si vysvětlíme v kvadrantech Pythagorovy věty, tak jak ji stanovil Bůh v Ráji v závislosti na Hadovi. Tady jsem ho nenakreslil, protože by to bylo už nepřehledné. Pro přehlednost uvádím čtyři energie, a pod nimi doplňte čtyři inverzní a dostanete osm energií které jsou mezi Vesmírem a Zemí.

Bude doplněno a upřesněno

jin-jang lezi