Všude tady žijeme
Uzavření první kapitoly z otevřené knihy
Filosofie Chaosu

Jednodušeji, žijeme v celém Vesmíru. Dualita Nebe a Země je tu proč. Fyzický svět je realita. Tedy jen reálný. A vše se odehrává mezi Nebem a Zemí. Země je tedy celý reálný vesmír, tak jak ho vnímáme. Skutečný svět, z něhož jsme přišli, a kam se vracíme, je Nebe a leží mimo Vesmír. Používám křesťanskou terminologii, tedy Nebe je věčnost. A dál uvádím podle Bible z prvních veršů Genesis.

Tma je první hmota, světlo je první energie, která s hmotou vytvořila prostor. Vědecky označována jako všude přítomná černá hmota a černá energie. Každé vesmírné těleso, je nositelem černé hmoty, a je propojeno pavoučí sítí, informačními energetickými kanály, s tělesem jiným. Ne jinak je tomu mezi lidmi.

Tyto čtyři specifické veličiny, hmota, energie, prostor a čas, jsou označovány jako Velký třesk. Ale on tento proces nebyl jen třeskem. Je to logické uspořádání algoritmů, které nevyhnutelně vedlo k vytvoření prvních atomů. Vůbec není pravdou, že na jeden šup tu byl Vesmír. Já vím, představa výbuchu atomové bomby nás mate. Toto je ale obrácený proces, kdy černá energie uvolňuje černou hmotu a vytváří radioaktivní látky. Ano, opět hmota a energie něco vytváří.

Ale na počátku docházelo k oddělování, třídění a zatřiďování hmoty v logické posloupnosti s nevynecháním jediné možné kombinace. A tak se zrodil růst. Stejná energie, která oddělovala v jiné frekvenci spojuje. A tak vznikl první atom s živou energií tvoření. Směle mohu každý atom označit za bytostní, protože se rodí za určitého předpokladu a neumírá. Jen podléhá změnám. Proto se roztahuje vesmír, s ohledem na jeho schopnost množení elektronů. Realita je pro atom časově omezená „věčnost“. Čili černá hmota a energie jsou z věčnosti. Tedy z místa, kde není prostor a čas. Přesněji z „nemísta“. A tím se dostávám také do neprostoru bez času, tedy „nevěčnosti“. Čas nula, prostor nula, NIC. Ale celé nic je kvantum všeho ničeho. A jsem zpět u první černé hmoty a energie z věčnosti. Nelze tedy černou hmotu a energii nazývat „ničím“.

Toto není uzavřený cyklus. Tímto cyklem vzniká Slunce a Země, Měsíc a Planety. Tedy sluneční soustava. Použiji směle výraz otevřený cyklus, protože do sebe pohlcuje cykly další, které si sám vytváří. Stejného principu pokaždé s jinou hmotou a jinou energií. A tak vznikají souhvězdí. Znamení zvěrokruhu. Každé souhvězdí má svůj algoritmus pro dotváření Sluneční soustavy. A potom společně, Sluneční soustava a zvěrokruh ze sebe eliminují život na Zemi.

Tímto uvádím, že zrození života lze jen ze života. Ne jako dosud se pořád utvrzujeme, že jsme vznikly náhodou, nebo dokonce omylem. Na omylu je naše myšlení. Pohled z Nebe mě umožňuje vnímat Zemi jak střed sluneční soustavy, kolem které se se točí naše Mléčná dráha a Celý Vesmír. Proto Zemí nazývám celý náš Vesmír. On je tu kvůli nám a naší věčnosti a pomine.

Jak placenta a plodová voda jsou nutné pro zrod člověka v realitě,
tak stejně jsou Země a Vesmír důležité pro zrod lidské bytosti,
která vzhlíží k věčnosti.
VEDz RVAHEs

Vše začalo datumem 21.12 Jsou to dvě rozhodné dvojice, které vytváří celek.

Den

Měsíc

Den

Měsíc

Posun

Cykly

Dny

Měs

Posun

Den tvoření

01

10

10

01

+3

04

MM

DD

+2

5.

Ryby,ptáci

11

11

11

11

+3

14

DD

MM

+2

6.

Savci,člov.

binár

decim

21

12

+3

24

D

M

+2

7.

Nová hodn

1111

8421=12+3

12+9

 

9

48

2112

1221

7.8.9

 

4*12

Číla určují počet hodnot a cyklů. Tato tabulka obsahuje všechny čísla kromě nuly a jedna, která jsou v tabulce předešlé.

Cykly

Hodnoty

Cykly

Zpětný chod

Nové hodnoty

0 - 4

5

3

3/6/9

12

21

21

12

5 - 9

2x5

3x3

3/8

3x4

3x7

7x3

4x3

Terminologie

Číslo Hodnoty – kolem hodnoty se točí cykly
Číslo Cyklu – cykly v cyklech vytváří nové hodnoty
Algoritmus – sled cyklů do cílové hodnoty
Posun – přetvoření kvantity hodnoty do nové kvality

Posuny se ve skutečnosti ději již v polovině. 0,5 – 4,5 a 4,5 – 8,5, protože devítka na zpáteční cestě vždy všechno posbírá.

Zrcadlení s inverzí, negativ čísla 121 je 212 plus deset cyklů 0-9=30 a to se rovná 242 a to je první naruby obrácená hodnota. 363 plus tři poloviny předurčují další rok, který určuje již rok starý. Stejné jako u všech hodnot.

V hovorové řeči používáme „… už se ti v hlavě rozednilo ?“ Světlo je ve všem, v nás, v našem vědomí. Tma je pouze v realitě. Ale jako bytosti, můžeme tmy být zbaveni. Cesty za světlem, světelné bytosti, a podobně nasytily internet. V podstatě staví na základech pozitivního myšlení. Což je pouze základ pro růst. Světlo je pravda. Přesněji poznání pravdy. Proto více preferuji hledače pravd, protože světelné internetové bytosti mnohdy kloužou na hladinách lží. Filosofie je matika, zcela obyčejné kupecké počty. Matika tipu Matrix zavání silně Egem, což zcela odpírá bytostní vztah k sobě samému.

Nebytí je prvotní existence z věčnosti

Věčnost je krásná tím, že je jen „včil a teď“ a nemá minulost a budoucnost. Také Boží soud podle Janova Zjevení není na věčnosti. 

 Poznámka pod čarou


Pozemská obloha a lidské vědomí = lidské Nebe, Ráj na Zemi. Jak na nebi, tak na zemi, je psáno.
Nebezpečí … podmíněná, vynucená změna. Planetky (asteroidy) a komety.
Posun = je v úrovni jedné hodnoty
Přesun = nové hodnota na začátek nového cyklu. Pouze u zpětných chodů.
Tvoření bez růstu již sahá do oblasti bez času a prostoru.
Slunce hned pod měsícem u pořadového čísla nula je jen jeho jádrem Slunce černé energie z věčnosti. Věděli to i Egypťané, když slunce nazvaly svým hlavním bohem. Věděli také, že celý vesmír je bytostní, k čemuž se také my dnes vracíme. Jak jsem dříve napsal, plaveme zpět na start. Zrovna tak rodokmen Krista v Bibli je rodokmenem určité části Vesmíru. Ale to opět předbíhám.

Závěr

Jestli máte pocit, že jsem to roztočil, tak máte správný pocit. Posuny 4-5 jsou dva a střetávají se ve zpětném chodu v hodnotě 4,5-5,5. O větrníku jsem již psal. Na tomto principu pracují všechny pavučiny černé energie, které neustále předávají informace mezi vesmírnými tělesy. Vesmír není mrtvá, fyzicky organizovaný hmota. Každá hmota je bytostní a to jak na Zemi tak na Nebi.

Trochu opakování

Desítková číselná soustava pracuje s číslem 9 a zrcadlově obrácená, tedy 18-81, 27-72, 36-63, 45-54. Což činí zrcadlo pro energii, která tím vrací. Z 6 do 5, z 7 do 4, z 8 do 3 a devítky do dvojky. Čímž se dostává do binární soustavy elementárních částic. Každým výsledkem je nová hodnota, která nastupuje na číslo jedna. A, to je podstatné, významných záporných nul přibývá. Protože nahrazují domnělou desítkovou soustavu z reality, 10,20,30, ....

A ještě jsem psal, že jsme ze všeho a jsme ve všem. Chaos nerozlišuje nic na živé nebo mrtvé. Není živá a mrtvá příroda. Všechno je bytostní a nebýt něčeho, člověk by nebyl. Lidé by si tento vztah měli začít uvědomovat. Globální oteplování naznačuje, že se lidstvo posouvá malými krůčky kupředu. Počasí řídí člověk se zemí, stejně jako celý ekosystém. Čím více bytostí se z lidí zrodí, tím blíže budeme k ráji na Zemi. A politka ? Ta jednou zmizí z povrchu Zemského stejně jak Dinosauři. 

 

Astrologie bude jednou vědní obor, protože z astronomie vidíme, že všechny fyzikální a chemické vlastnosti planet jsou v poměrech odpovídající cyklům v číslech Pí, Fí, Euklipida. Nebo jiných číselných konstant. Na hranici naší sluneční soustavy s vesmírem najdeme pás trpaslíčích planet a v něm Kuiperův pás nebo Rozptýlený disk.                     

 

Vesmír stvořil člověka (složil)
a my tvoříme svět (skládáme celý vesmír).

Nejdříve vesmír tvořili ryby, ptáky a savce,
a dnes tvoří člověk svou myslí, svou realitou a skutečností.

Svým vědomím, podvědomím a nadvědomím.
Svou životní energií. A říkejte tomu jak chcete.
Této zodpovědnosti se člověk nevyhne.

Zdeněk Sečka

 

  • VEDz RVAHEs (100% / 5) 193.165.*.*
    1 0
    Hned na úvodní stránce se vám objeví v záhlaví obrázek naší sluneční soustavy s heslem "Tady všude žijeme". Tak, pokud na to kliknete myší, dostanete se rovnou k tomuto závěru první kapitoly. Tak postupně budu oživovat všechna záhlaví na těchto webovkách. Děkuji za trpělivost.