8.března 2017  18:11

Vážení přátelé,

na přelomu roku nastal také přelom v mém životě. Moje dychtivost po pravdě mě provází životem dál a dál. A tak jak jsem na cestě k Bohu “ našel svou duši a na cestě k životu svou bytost, tak vnímám svou kolosální touhu je očistit. Vnímám křest vodou a ohněm jen a pouze jako odrazový můstek pro další svůj růst.

Vím, že zcela ryzí čistota je ve způsobu myšlení, tedy ve slovech, činech a následných skutcích. Kdo zná moje stránky, ví, že od počátku vnímám život od stvoření přes algoritmy, kterým jsem se dosud ve svém popisu vyhýbal. No a ten přelom ve mně spočívá právě v tom, že postupně se mi otevírá nová cesta, a to životem k životu. Došlo mi, že vlastním životem si tvoříme duchovní molekulu DNA pro svůj nový zrod.

Boží soud není v pravém slova smyslu soudem. Je to „jen“ o tom, zda naše kvantová duchovní molekula DNA bude života schopná. A proto jsem vstoupil do úvodního projektového zámyslu, kterou jsem hned vzápětí odstartoval popisem základních algoritmů, kde jsem pouze shrnul to, co již na mých stránkách je uvedeno. Myslet, vědět a umět zastřešuje první čtyři trojice. A tak jsem se dostal do kvantového algoritmu pět, který tu byl ještě před prvním dnem Biblického tvoření. Pětka je polovina desítky. A že se vše děje po čtvrtkách. věděli již staří Mayové. Proto používali zcela funkční dvacítkovou soustavu. Prostě se jen drželi algoritmů, protože oni určují čas. Psal jsem o tom již zkraje. Čtverec zrcadlové obrácený a potom takhle vytvořené dva čtverce inverzně otočené na horu. Ale není to tak jednoduché jak uvádím dnes.

Víte čtvercování nám vytváří ve zlatých řezech hodnotu Fí a přes pravoúhlé trojúhelníky se dostáváme k hodnotám Pí. Fí a Pí našich čtverců jsou RNK a DNK. A tak se ptám stejně jako Cyprian Norwid. „Co víme o ploše svého kruhu a dodávám, ve svých spirálách, my uctívači křivek.“ Prokletý básník stejně jak prokletý Kain, jehož rod je nositelem života. Stejně jak Atlas držící pohoří nebo Prometheus přikovaný ke skále.Vše má svůj význam. I já, i ty.

Štěpán, který křtil Ježíše nás vyzval, abychom rovnali cesty v poušti, v našem myšlení. Nastal již čas vyrovnat své kruhy. Ale to se bude odvíjet u každého z nás podle toho, kolik je ochoten svých vyšlapaných cest opustit. Protože ochota je kvantová energie, bez které se každá láska dusí. Přitom stačí pouze a jen její projev. Ne čin. Láska ten čin udělá za nás. Ale to už mnozí víte.

Na závěr.

Při čtení se vám lehce stane, že se „ztratíte“ v mých myšlenkách. Vůbec nevadí. Nevědomí každého človíčka je napojeno na kolektivní nevědomí a u některých i dál. Nechte tedy pracovat čas. Vždyť život ve své čisté podobě za nás žije polovinu života. A tak jen předkládá, výsledky toho, co bylo vloženo. Jednou bude každý překvapen stejně jako já, a pro začátek to nemusí být každé ráno. Že. Pokud nevstávám „prdelí napřed“. Uvědomit si svou nedokonalost je první krok k řezání kořenů svého Ega.

Toto je sedmý dopis, který vám odesílám. Když vnímám svůj posun ve tvoření stvoření člověka, nastal čas k odpočinku. Tak je psáno. Amen.

Pá pá.

Váš Zdeněk