Popis algoritmů

Před vnořením se do tabulky je dobré vědět, že index může být hodnota a hodnota může být indexem. Rozhodné pro toto rozlišení jsou vazby mezi jednotlivými sloupci a řádky. Takže prvočíslo prvotně existuje jako celek a vzápětí jeho numerologický součet jako index. První tabulka roztáčí první dvě spirály.

Tabulka 1

Sloupec ab jsou dvojice čísel ze sekce Čísla. 4-7, 3-8, 2-5, 6-9 jsou zrcadlově obrácená a setříděná. Zrcadlení je vidět u samostatné dvojice čísle i u samostatného čísla. Zrcadlení 2x nám už dává inverzi čísla. K číslu naruby se dostáváme až rozkladem.

Sloupec a+b je jejich součet. Indexy 7-11 a zpět jsou jen pro jeden průchod. 11-7 = 4 průchody pro 1 až 4.  Dva průchody určuje 17-11 = 2x4 = 8 pro indexy 5 až 8. Osmička koresponduje s pořadovým číslem, které se také stává dál indexem.

Sloupec mínus (a-b) Tento třílistý květ se prolíná ve středu sloupce 3 a -3, což tvoří ležatou osmičku nekonečnosti těchto tří cyklů ze sloupce a+b.. Je to znát v poznámce *4.

Sloupec *1 jsou rozdíly po sobě následujících čísel ab.  Mezi osmi čísly máme sedm rozdílů jejichž střed 17 koresponduje se sloupcem a+b, tedy jsem jen o vnoření do vyššího cyklu. Dvě třináctky mají své vnoření do vyššího cyklu prvočísel.

Sloupec "rozklad ab" na prvočísla určuje počet opakování cyklů v cyklu. Nadřazené číslo 5 se vyskytuje ve sloupcích mínus,*1 a numerologie. Je to posunutý střed na začátek cyklů nejvyšších.

Sloupec numerologie je ve vztahu k prvočíslům. P.č. 3 a 7 obsahují ab prvočíslo 47 a 83 což koresponduje s rozdíly mínus *1 (3x3) a jejich součtem jedenáct a+b. Sloupec celý by pak vypadal následovně. 5,10,11,4,5,10,11, přesněji 5,1,2,4, což plně odpovídá numerologii. 3x3 pak odpovídá třem trojkám ve sloupci mínus dvakrát. Tedy v podstatě se jedná o skoky do nižších cyklů.

 

Tabulka 2

Za pořadovým číslem máme dvojice zrcadlově obrácených čísel uvedených ve sloupci ab Tabulky 1.
První sloupec je nové pořadové číslo a poslední sloupec je staré pořadové číslo, s návratem do první tabulky.

Sloupec *1 Rozdíl ab po sobě následujících čísel prvního sloupce. Tři záporné hodnoty 27 se vrací do nižších cyklu první tabulky 4,6,8 v rozsahu. Znaménko mínus prezentuje  zpětné chody Rozkladu 3x9 cyklů. V první tabulce vidíme tři trojky. Tedy základní trojici.

Sloupec *3 Absolutní hodnota numerologie *1. Středová devítka rozvíří dva vyšší cykly a to dle sloupce Rozkladu.

Rozklad rozdílu
2x7 je první pětka (*3), která se vrací na řádek 2 do původní hodnoty, aby starou přepsal novou. Sedmička v rozkladu ukončuje cyklus v první tabulce, kde máme opět novou hodnotu pět.
5x9 předurčuje konec cyklů 2x7 na řádku 7 první tabulky, kde ve sloupci Mínus máme druhou pětku, která bude nahrazena pětkou novou.
2x18 4x9 6x6 (na obrázku je chyba 5x6) vychází z řádku 3 první tabulky, kde máme první velké prvočíslo 47 a v této tabulce má číslo řádku 5. Jako střed tabulky roztáčí třetí spirálu ke sloupci Mínus první tabulky. 
3x9 třikrát zastřešuje zpětným chodem veškeré přesuny a změny ukládá je do rádků 4,6,8 první tabulky ve sloupci Minus. Tím se uzavírá druhá polovina a otevírá třetí třetina.

Řádek 7 této tabulky symbolizuje kříž se sloupcem *3. Přičemž čtvrtá pětka se odvolává na střed tabulky 3, který se točí v rozsahu 2 až 8. První tři pětky jsem ve smyslu postupu učiní, udělá a ukotví. V první tabulce je to řádek 1, kterým činí. Potom řádek 5, kterým udělá a tady v tabulce 2 ve sloupci rozklad už ukotvuje.

Řádek 4  Nás odkazuje na řádek 7 z minulé tabulky a obsahuje druhé prvočíslo 83. Součet prvního čísla 47 a 83 nám dává hodnotu 130 což odpovídá číslu 13 v numerologii. A třináctka spouští spirálu pro čtverku stejně jak sedmnáctka spouští spirálu pro osmičku.

 

 Tabulka 3

Zvýrazněná čísla ve sloupci abc jsou složena z čísel vždy o tři větší. Další dvě jsou kombinace prvních zvýrazněných čísel. P.č. v posledním sloupci nám dává čísla zvýrazněná a přitom jsou složena z P.č. v prvním sloupci.  Tímto se dostáváme do nekonečného času.

Tabulka 3

Ve sloupci Mínus jsou rozdíly po sobě následujících čísle abc. První sloupec num je součet číslic ve sloupci abc.
Druhý sloupec num je součet číslic prvního num. Oba sloupce prezentují hodnutu 3 v vzestupných hodnotách 6x. Což prezentují 6x3 jedničky ve sloupci mínus.

Mínus je rozdíl po sobě následujících hodnot sloupce ABC, setříděného abc.  Tři jedničky 111 ve dvojicích 3x nám rozděluji sloupec do dvou spirál. 102 vnější a 21 vnitřní. Numerologická hodnota celého sloupce je osm trojek. 8x3

Předposlední sloupec mezi minus a P.č. s hodnotami 0,9,90 což již rozděluje sloupec na dva zpětné devítkové chody.

P.č. v posledním sloupci nám dává složená čísla oddělené trojkou. 1+3=4+3=7, 2+3=5+3=8 a 3+3=6+3=9 což definuje "svatou" čili pevnou a silnou trojici, která drží vše pohromadě. Ale o tom jsem již psal, že tajemství svaté trojice není zase tak velké tajemství. Přesněji 147, 258 a 369 mají v sobě mezi čísly tři dvojice trojek a jsou od sebe vzdálena 2x111, což vyvěrá v mezisloupci hodnotami 9 a 90.

Dvě trojice trojek naopak jsou ve sloupcích num. Protože všechna čísla 3.6.9.13.15.18 jsou tam třikrát.

Řádky 4,5,6, což je střed P.č., korespondují s hodnotou ve sloupci Minus abc -456 a prezentují nekonečné cykly 21 a 102 hodnoty Minus ABC.

Rozklad má vztah ke sloupci Minus a obsahuje násobky hodnot.  Navíc jsou to prvočísla a indexy. 17, 37 a 47 v tabulce 1. Číslo 27 je pouze v tabulce 2 a 7 pouze v tabulce 3. Takže 7,17,27,37 a 47 jsou místa skoků z cyklů a do cyklů. Takže čísla 7,27,47 vymezují počátek, trvání a konec.  Stejně jako je posloupnost učinit, udělat a ukotvit.

Klíčový algoritmus 25 a 47

Algoritmus 5 je tvořen pěti pásy rovnoběžek a vytváří tak oddělené dvojice i dvojice přecházející z jednoho pásu do druhého. Celý pětiúhelník je pevně uzavřen v kruhu.
Tentokruh v obilí se na internetu objevili v roce 2018.

Algoritmus 7 má také svůj kruh, ale je vidět, že tmavé plochy vstupují dovnitř a světlé ven. Střelka signalizuje otáčivý moment proti směru hodinových ručiček. Střed trojúhelníku není není uprostřed kruhu, což signalizuje rotaci.
Tento kruh se na internetu objevil v roce 2016

 Algoritmus 7  Algoritmus 5

  Deset kruhů v každém rameni
  Dva spojené kruhy a osm samostatných
  Dva trojúhelníky z nichž jeden je ukotven a druhý je střelka
  Střelka má tři pevné obdélníky a jednoho hada

  Deset malých hvězd po dvou v každém rameni a jedna uprostřed
  Pět inverzních hvězd v každé dvojici
  Pět inverzních hvězd v každém rameni
  Dvojice pětiúhelníků z nichž větší se čtyřmi trojúhelníky

 Rozklad

Čtyři tabulky sčítané po řádcích, sloupcích a do kříže.

Tabulka 1 a 2 je první polovina zrcadlení a tabulky 3 4 je dokončení zrcadlení.

Všechny tabulky postupně znázorňují přesun záporných hodnot to kladných.

6 a 12 vnější a vnitřní cykly zrcadlení

7 a 11 jsou v numerologii čísla 7 a 2 a určují rozsah zrcadlení čísel 25 až 47. 2,4,5,7

  • VEDz RVAHEs (100% / 5) 193.165.*.*
    1 0

    Pokud vás něco napadne, budu rád za každou připomínku.
    Zdeněk Sečka