Odměna a trest

Dar

Něco dostat, přijmout, obdržet – Dar. Odměna nebo trest. Obojí má být pouze výchovné, ne likvidační. Odměna může být trestem a Trest odměnou. Čistá odměna se nedá zpeněžit. Čistý trest musí mít také pozitivní ozvěnu. Obojí zůstává ve mně a obojí mě posouvá k lepšímu.

Po slově dostat následuje dostát, unést, učinit, což prezentuje přijmout. Nést zodpovědnost za Dar. Trest je skvělá věc. Nemusím čekat, až se mi život „zhroutí“ a mohu tomu předejít. Odměna má být pohlazení na duši. Ale nesmí nás zastavit v místě obdržení. Každý odměna musí mít smysl stejně jako trest k objevení něčeho nového.

 

Obdržet. Předpona ob znamená pevně, ze všech stran, z každého úhlu pohledu, držet v každém čase a prostoru.
Přijmout, pojmout, vstřebat do svého růstu. Toto je sekvence, výsledné pořadí, správné zodpovědnosti za Dar.

 

Oběti Bohu od člověčí ke zvířecí až k úrodě byly v období tvoření Biosféry potřebné. Nastal čas duchovních darů. Ne obětí. Ale objetí. Jediný správný Dar v jakékoliv podobě je ten, který nás posouvá blíže k a do Duchovního světa. Bůh nechce, abychom se pro něj obětovali. Ale abychom s ním uměli žít.

Hinduisté dávají přírodní dary, které házejí do jezírka, kde se rozkládají, a pak se v něm koupou. Budhisté meditují. Křesťané zpívají chvály. Muslimové se třikrát denně klaní. A všichni se modlí. Je na čase spojit všechna učení a mít společnou modlitbu.

 

Bože, dej mi rozložit se ve tvé náruči, ať mohu být složen k obrazu tvému.

Bože, rozmlouvej se mnou každý den, ať ti rozumím.

Bože dej, ať skrze svůj život oslavím tvé jméno.

Bože dej, ať přijde můj čas a já v tvém městě a v tvém chrámě se ti mohu poklonit.

Amen.

 

Poznámka pod čarou


Cítím se jak Skarabeus. Po Zemi chodím po rukách. Otáčím s ní v dlaních a cítím její nekonečnost. Nohama chodím po Nebi. Nebe je větší než já. A je mi potravou pro můj růst.

O tom, že se má člověk obrátit, znovu narodit, píše Bible v Novém zákoně. Ježíš přišel na Zem proto, aby ukončil vládu Bohů a počal vládu člověka. Jednorozený neznamená jediný boží syn. Jednorozený znamená první zrozený skrze ženu z Boha. Přidal lidem ke zrodu Ducha pevného a silného, algoritmus tři, aby člověk neminul cíl (nehřešil). Je třeba se obrátit ještě jednou a pořádně. Bude upřesněno.

Spojení Vědomí Země s vědomím Nebe skrze člověka. Proto tady musela být proleta krev člověka, který byl z ženy a z Boha.Vláda Bohů skončila a aby mohl člověk dobře vládnout, potřebuje spojení s Duchem Boha.

Stejně tak musel Kain zabít Abela, aby jeho krev vyla v podvědomí Země a Vesmíru a mohlo pokračovat v tvoření člověka myslícího. Naše planeta Země ví co bylo a ví co bude. Ale to zase předbíhám.

Za vlády bohů se člověk zodpovídal Bohu. Dnes se zodpovídá sám sobě, ale před Bohem. A bez duchovního života to prostě nelze.

Duchovně žít znamená umět přijímat a rozdávat duchovní dary.