29.dubna 2017

Duch = Život

V duchu počítáme, přemýšlíme, tvoříme. V duchu žijeme. „Ve zdravém duchu, zdravé tělo.“ Říká má bytost. Takže zdravé přemýšlení je základ života. Lidský duch je tedy zcela přirozený a člověku vlastní. V duchu milujeme a proklínáme, v duchu se už vidíme na stupni vítězů, po zdárné zkoušce, po výkonu trestu, dokonce v duchu i zabíjíme. Lidská představivost je dána velikostí a kvalitou jeho ducha. Představy jsou prvotní formy tvoření.

Je známo, že přemýšlení a jeho tvůrčí činnost je duševní práce. Do duševní práce zahrnuji však také každé umění s něčím pracovat. Kdo neumí házet lopatou, ten se nadře. Vlastní zkušenost. Takže umění od držení lopaty, štětce, pera, psaní na klávesnicí, programování a tak dále, ukazuje, že u všeho se musí přemýšlet. A vznikají tak návyky. Učíme se.

Duch není a nemůže být něco „nadpřirozeného“, když je to součást všedního života. Židovské učení ducha nepoužívá vůbec. Protože vnímají napojení člověka na Boží životní energii přímo. Tedy přes druhý dar. Indické učení má druhé tělo. Teologie lidského ducha označuje nehmotným svazkem, který nás pozvedá až k osobnímu životu Božímu. Tedy k přímému kontaktu s Bohem.

Jako první Boží dar, který dostane každý človíček hned při početí, je život sám. Od spojení spermie s vajíčkem již máme svého ducha. Pouze v něm se může všechno rozdělovat a spojovat a růst. Jako druhý dar obdrží člověk jednu osobní životní energii, které bude podléhat a která bude naplňovat jeho život. A ta je v našem podvědomí. Při narození obdrží člověk duši. To proto, abychom uměli komunikovat se svým duchem a svým tělem.

To první nám jde jedna báseň, se domníváme. To druhé řídí autonomní systémy na které také kašlem. A moje duše? Slyšíme ji? Rozumíme jí? Pro duši hebrejský výraz doslova znamená „tvor, který dýchá“ a řecký výraz znamená doslova „živá bytost“. Slunce dýchá ve svých erupcích, Mléčná dráha skrze černou díru, všechny galaxie, dýchá vesmír svým rozpínáním a smršťováním. Celý vesmír je živý.

Tělo rozum, Duše mysl, Bytost vnímání. Bytí je existence v realitě. Jsoucnost je je existence mimo realitu. Já človíček přijímám život v životě a můj život se odvíjí na chopnostech Těla Duše a Bytosti.

Země a Měsíc mají vliv na naše tělo a jeho rozum. Slunce a planety na naše chování. Duše spojuje jak tělo s bytostí tak energie Země a Slunce.

Život je vše kolem nás a v nás. Vše do mu dovolíme vstoupit do svého života. A malinké já to má všechno na starost.

A tady vidíme. Tělo, rozumová řeč ze svého poznání v bytí. Bytost, střízlivá řeč ze své jsoucnosti vnímání. Duše, myslí pouze dle dispozic těla a bytosti. Duše tvoří váhy mezi tělem a bytostí. Je to svědomí, jsou to krize, deprese a všechny civilizační choroby. Je to všechny city a pocity z vnímání mnohdy nahrazovány racio úspěšností. Duše nastavuje synapse v mozku. Duše roste skrze karmu. Pouze skrze svou duši se můžeme vrátit ke své přirozené bytosti, kterou jsme dostali při početí.

Duch je životní energie, kterou jsme dostali a kterou pořád z vesmíru přijímáme. Kterou si vytváříme a ukládáme v těle. A kterou vydáváme s příchozím životem z naší reality. Duše také hlídá váhy příjmu a výdejů. Duševní poruchy pramení z velkých výdejů.

V Bibli je druhý den pořád veden jako oddělení vody od vod. To znamená energie od energií. Tento princip platí pro tvoření těla skrze vesmír. Třetí den dal růst všem bylinám, keřům a stromům. A pak tyto informace ukládal do vesmíru. V dnešní době je třeba energie spojovat, tvořit nové, klonovat myšlení a zabezpečit tak zdravý růst, který se ukládá do vesmíru. No a to je Alfa duchovního růstu. Cílová stanice Omega bude následovat, až vyrostu. Jsem stále na začátku. Ale již stavím svůj duchovní svět.

Závěr

Duch ( duchovní vývoj) = oblast filozofie, náboženství, esoteriky, etiky ve významu spojení se Stvořitelem, Bohem, Univerzem a jeho silami. Lze to chápat jako nejvyšší úroveň zformování člověka ve vztahu k sobě, okolí a lidskému Chaosu z řádu Univerza z kterého vyšel, byl stvořen.

Duše (duševní vývoj) = oblast psychologie, pedagogiky, medicíny a vědy. Je to odrazový můstek pro duchovní vývoj ( musím něco vědět, prožít, mít svůj názor na určitou věc) Lidskou duši už nemáme boží. Prošla reinkarnacemi a klonováním v algoritmech tvoření ryb, ptáků a savců. Lidská duše byla čistá do doby než začala žena rodit.

Tělo ( tělesný vývoj) = oblast fyziologie a vývoje jedince, růstu a zrání kostí, tkání buněk, tělních tekutin, orgánů..) Skrze tělo a jeho smysly vnímáme a obohacujeme svoji duši, aby mohla rozvinout ducha. Je to forma našeho bytí včil tady a teď.

Člověk = jednota a harmonie těla, duše a ducha s životem kolem nás. Člověk musí vyzařovat vesmírnou, Boží životní energii. Jen to je cesta pro spojení nespojitelného. Vždyť všichni jsme stejní, jen se lišíme.

Bytost = je duchovní člověk, je to originál skrze který jsme byli stvořeni, kterou je nutno začít vnímat skrze svou duši a máme ji pro svůj duchovní růst. Postavit si příbytek v duchovním světě musí každý člověk sám. Každá bytost ví kam patří, odkud přišla a chce zpět.

SARAP 1

Originál metody analýzy SARAP

Původně vznikla s mým prvním projektem a byla použita 4x na ekonomické informace. Pak mě to přestalo bavit. Avšak vše má svůj čas a místo.

Tato metoda bude dále rozvíjena na těchto stránkách, protože umí vše 

Změna Život, Stav Duše, Typ Tělo, Objekt Bytost
Lineární, plošné, prostorové, více prostorové
Kombinované v rozích prezentují rovnováhu s vesmírem.

Člověk se umí pohybovat k východu nebo západu. Nahoru a dolů pouze pomocí strojů a přístrojů. Tělo má předek a zadek. Končetiny jsou čtyři a hlava, moje já, zabírá pohyb omezený krkem pouze na tři hodnoty. Člověk neumí couvat.

Takže uvidíme dosazováním hodnot s řazením několika obrázků za sebe a tak celý vývoj všeho co bylo stvořeno. Vše na vědeckých a esoterických základech. V souladu se všemi náboženskými směry a lidským přesvědčením. Jen ti mimozemšťané zůstanou mimo zem. Ikdyž andělé také tu byli z nebe a démoni ze země. Návštěvy z Nebe jsou vítány. Kruhy v obílí to začíná ...

Z obrázku vlevo je patrné, jak se vše vytváří a ovlivňuje ze středu a do středu. Z obrázku vpravo je vidět, že k východu a západu od nás energie proudí ven. Ze severu a jihu, z Nebe a Země energii přijímáme.

Kruh vedomi 4 energie
Kruh 5.zacatek 3x4 prostor

Náš život probíhá stejnými algoritmy jaké byly použity při tvoření těla. Obrázek vlevo můžeme vnímat jako hlavu na krku a její omezený záběr. Vždy bere pouze tři hodnoty a skrze tři vstupy ze všech čtyřech oblastí vytváří nové čtyři hodnoty pro rozum, mysl a vnímání. Život Země a její nastavení, Život těla a jeho nastavení platí stejně pro Život člověka, protože vždyť přece jde o Život. Ten musí být a je pro všechny stejný a má stejné algoritmy.

Toto je již obraz duševní práce, která se přiklání buď k racio, materiálnímu světu, nebo duchovnímu. Takhle vniká forma, model a projekt do osobní projekce života, v které se odráží naše všechno do všech vztahů.

Otec, syn a duch svatý
Bůh, člověk a život
Já, duše a život

Jak to zní ? „Ve jménu Boha, člověka a života našeho.“
Fráze „V jednotě je život“ nabývá jiných rozměrů.
Já, moje duše a můj život je právě základ pro tuto nezměrnou sílu lásky.

Duch je láska. A tedy je na nás, jaké duchy vnímáme, jaké duch jsme schopni vidět. Vědci již prokázaly, jak lidský mozek vytváří duchy a potvrdili tak Teorii memů. Je nato také jedno staré přísloví. Kdo jakou zbraní zachází, tou také schází. Ono totiž vidět duchy je teprve začátek. Přijde čas, kdy každému z nás vstoupí do života. Je to obyčejná závislost, která si bere vše, samo sebou že i lidský život. A proto nám může být jedno, koho si vezme čert, satan nebo mimozemšťané.

Lidské je soužení.
Boží je souznění.

Lidský duch je morfologické pole které si vytváříme životem.
Hodnota osobního ducha se měří pouze skutky, ne činy.
Lidský duch je obrazem a odrazem Boží vzdálenosti od člověka.

Já Duch je každý z nás.
Proto se můžeme vyjevit komukoliv a kdekoliv.
Náš duch je tím, čemu věříme.
Zdeněk Sečka

Jen skrze Ducha můžeme být spřízněni.
Když se znovu narodíme, musíme se také probudit.
VEDz RVAHEs

Pro srovnání doporučuji opakování toho, co bylo napsáno již před rokem Počátek tvoření Není to úplně přesné, ale pro orientaci to poslouží. Je vidět, jak se nám to pěkně celé rozvíjí. Jak poupátko. Obrázky je možno si stáhnou z fotogalerie Album obrázků ke stažení

 • VEDz RVAHEs (100% / 5) 193.165.*.*
  2 0
  Ano ano ano. Ke všemu co vás napadá. Pro úplnost uvádím. SARAP prezentuje devět polí. Je to čitokrevné Sudoku. Tedy logická rovnováha hodnot jejich součtem v řádcích a sloupcích. 'Já' postupně nabírá hodnot od jedné až devíti. Pak nastává přesun hodnot, protože nerovnováha je hnací silou pohybu. Obyčejná kvantová mechanika. Ale to jak obvykle předbíhám ... 
  A tak celá řada věcí má své posloupnosti. A mužská a ženská energie se v současné době spojují. Použil jsem výraz z Bible, protože je na čase to tajemství "Svaté trojice" odhalit. Otec, syn a Duch Boží. Jak dalece člověk zpřístupní duši a svou bytosti pro přijímání Boží energie z Vesmíru je na každém z nás.
  Poznámka: Pokud před komentářem uvedete mail, přijde vám i má odpověď. Nebo se stačí přihlásit. Pá pá
 • Lana Miko 92.62.*.*
  3 0
   
  Duchovně může pyramida představovat řadu věcí.
  Byly postaveny podle starých duchovních kultur na celém světě, kde ztělesňují nesmírně posvátná místa. Znamenala sestup a výstup vědomí na cestě k osvícení. Trojúhelník představuje tři síly ve vesmíru, které jsou klíčové: Ausar, Auset a Horus , které jsou sjednoceny v rámci duchovní práce.

  Brana L.P.
   Teda OTEC,MATKA A SYN, Vy pišite Otec,syn a Duch
 • Autor 193.165.*.*
  4 0
  Na otázku kde je a co je Já Duch odpovídám. Můj Duch je vše co do života přijímám, co do života dávám, co mi život vrací. Je ve mě a kolem mě. Je to moje aura, Je takový, jaký jsem si ho vytvořil.