Práce s Biblí

Bible je plná algoritmů z neustálého tvoření člověka. Člověk nebyl stvořen a hotovo. Člověk se stále tvoří. Trojice je základní algoritmus 100 Biliónů Biliónů Biliónů informací, Uzavřením cyklu trojice přestává algoritmus pracovat v reálném světě a vstupuje do vyššího kvantového světa, který algoritmus má v sobě, stejně jako my lidé, každý člověk zvlášť a naše planeta Země, naše Sluneční soustava, naše galaxie Mléčná dráha.

Takže jak Duch svatý je ve všem a my jsme v něm, tak lidé v Duchovním světě (vědomí) budou ve všem něčeho nového, co každý z nás tvoří. A to je podstata a smysl našeho Života. Každý dle svých schopností a možností. Schopnosti máme od Boha, možnosti si vytváříme sami s Bohem. Tento úvod plně vyplývá z Kvantového myšlení vnímání Boží, pevné a silné trojice. Její síla a pevnost je nezměrná. Vážně Svatá.

V našem životě budeme muset mnoho věcí změnit, očisti staré zlé a vytvořit nové - lepší jak dobré.