Počátek
Silná a pevná (svatá) trojice

Celý Vesmír, tak jak ho známe, je tu jen a jen pro naši malou planetu Zemi.
Pro Tvoření, Realitu a Život.
Život pak pro Žití, Myšlení a Vnímání.
Toto vše zastřešuje vědomí = Duchovní život.

To je velmi zjednodušeně řečeno. Tedy třikrát tři základní dimenze našeho světa. Na počátku Bůh stvořil Nebe a Zemi. V tomto pojetí je celý svět (Vesmír) Země. S vědomím, že algoritmy jsou stejné začínám popis stejně jak Bible. Nebem, vědomím Vesmíru a tedy i všeho živého i neživého. Nebe a Vesmír jsou dvě dimenze z kterých vzniká dimenze třetí. Naše. No, není to jednoduché.

Bůh tvoří myšlenkou, dechem. Teprve v druhém cyklu tvoří slovem. Sloučíme obě teorie o vzniku vesmíru v jednu. Velký třesk nebyl tak velký. Nevznikl vesmír tak jak ho známe. Jen se přestřihla nekonečná jedna energie, která je v jiném světě (dimenzi), bez času a prostoru běžná. (Nebe)  A to v nukleárním tvaru. Nukleární (elementární)  Černá hmota a energie jsou na Počátku. Jsou to částice menší než atom. Proto je Bible protkána vševědoucími a všemohoucími schopnostmi Boha.

Vesmír tedy dýchá. Nadechuje se z Nebe pro nové hodnoty a staré hodnoty se ztrácí v černých dírách. No a realita je mezi tím. A proto to tak funguje i našem životě. Budoucnost nám stále nabízí nové hodnoty z kterých si můžeme vybírat a minulost? Zatím vzpomínám jen Knihu života, kterou si píšeme každý svou. Blíže rozepíši v Blogu a v Dopisech

Vzhledem k tomu, že náš svět je atomární, může tedy prostupovat vším. Tady vnímám skutečnost, že přidáním nebo ubráním protonu nebo elektronu k neutronu, se může měnit atomová a tím i molekulární struktura. Tím se vysvětluje učení Bruna Groeinga. Nehledě na množství alternativních medicín.

"Je to mezi Nebem a Zemí." To říkáme, když nevíme, co bude dál. A je to přesně tak. Představme si pro začátek kruhy jako dimenze, které jsem pevně spojeny. Když jsem v úvodu psal Od Boha k Bohu, dnes píši Z Nebe do Nebe.

 

1) Nebe

2) Nové Nebe

4) Země, Vesmír

5) Tělo, Naše sluneční soustava

3) Má dvě funkce v jednom Bytí

- Fyzické - Život, Realita, Mléčná dráha

- Duchovní - Tvoření, Myšlení, Vnímání

Žijeme tím, co tvoříme

Na počátku stvořil Bůh Nebe a Zemi. Tak o čem je ta bible, když už na počátku je to hotové. Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Taky jsem už hotový. Tak o čem se píše v Bibli. V Bibli se píše o tom, jak bůh stvořil tento svět a co je to Nebe a celkově to je návod, jak máme vytvořit Novou Zemi a Nové nebe. Viz modlitba. "... ráj na Zemi i v Nebi." A jestli někdo hledá smysl života jako já, tak už ho hledat nemusíte.

Máte dojem, že je to nadlidský úkol? Ne, není. Tento úkol měla a mají i zvířata. Evoluce. Přirozené chování. Jsem tím čím jsem. Uvědomit si své jsoucno. Své místo. Podstatu svého bytí, žití a života jako celku. Ano, je to Evoluce myšlení, člověčího ducha do Nového Nebe. Paradoxem evoluce zvířat je, že v lidském chování najdeme všechny druhy. Dnes to funguje obráceně. Že zvířata se stále víc a víc budou chovat jako lidi. Bůh stvořil člověka, aby vládl všemu a vše aby mu sloužilo. Aby mi to dobře sloužilo, musím umět dobře vládnout. Ne nadarmo se říká, "Jaký pán taký pes." Cítíte tady Duchovno? Jo, a silně.

"Dobrá rada pro život" - splynout s davem, nevyčnívat - tím jsem se nikdy neřídil, vždy jsem měl potřebu vyčnívat. Ale dnes hledám dav, který se teprve vytváří a v kterém mohu a chci splynout ve tvoření.

Uprostřed čtverce 3 máme trojúhelník. Tomuto se budu přímo vědovat v popisu agoritmu. Na něm je také postavena Židovská kabala 

Vazby čtverce Tři - základní trojky

V každém kruhu jsou dvě základní z kruhu vedlejších, jedna jejich společná, kterou vytvořili a třetí vlastní Nová. Kříž v rovině vertikální a horizontální je základní vazba ke trojce. A to se děje ze dvou dimenzí. Trojice ve středu vytváří ze dvou trojic novou trojici. Lépe to bude vidět v popisu algoritmu čtyři.

                                                           Symbolika křížů:

První klasický kříž určuje střet, setkávání dvou dimenzí. Místo realizace naší reality

První z trojice již vnímá třetí naší druhou duchovní realitu
Druhý z trojice již vnímá plně všechny tři dimenze a vytváří duchovní svět
Třetí kříž je v rovnováze všech tří dimenzí.

Jsme na počátku tvoření duchovního světa. Jestli chceme vidět Ufony, uvidíme je. Jestli chceme vidět Duchy, uvidíme je, ... Budeme se učit rozeznat vlastní reallitu od té cizí. Není nutné zahánět zlé, negativní představy, které se začínají vynořovat do reality. křížem. Stačí svou duší, svým jsoucnem, svým ztotožněním se s cílem svého života.

Přidávám odkaz, který upřesňuje význam těchto křížů po svojemu. Symbolika křížů  Tento výklad je funkční. Všiměte si prosím křížů z dřívějších civillizací. Naši předkové věděli od kud přišli a kam jdou. Není to proto, že jim to někdo vysvětlitl. Měli jiné myšlení, vnímání a vědomosti (buňky) od Boha v mozku ještě nezalila voda čtvrtého skupenství.

 

„Kvantové“ je tedy v počtech menší než nula, ale bez záporné hodnoty.
Bůh pracuje jen s absolutními hodnotami.
Celé tvoření je postaveno na počtech s čísly skrze geometrii.
Záporná čísla, pro vyjádření síly opačného směru energie Bůh nepoužívá.
Síla a směr jsou dány místem a v místě vzniku energie.

 

Abychom se v tom dál vyznali. Bůh tvoří Zemi nejdříve ve Vesmíru. Teprve čtvrtý den začíná tvořit Třetí dimenzi Realitu. Uvádím první tři principy, které jsou realizovány v uvedeném pořadí. Po třetím kroku je vždy časový skok v Nebi se realizuje nastavení prvních, nových hodnot pro další cyklus.

  1. Ve Vesmíru se tvoří vše nejdřív z Jeho vědomí s Jeho vědomím.
  2. Až je to hotovo, pak se tvoří realita.
  3. Zpětná vazba, upevnění nové hodnoty v Nebi.

Takže z Nebe do Nebe. A aby to nebylo jednoduché jsou mezi tím posuvy a vlnění dimenzí, ve vesmíru a realitě. Život má tři v jednom. Mikrosvět, Reálný svět a vědomí.
Vše, úplně vše, je v daných okamžicích propojeno pro vznik nových hodnot.
Vývoj i Bible zaznamenaly také časové skoky.

Energie je lineární hmota. Která na místě dopadu zhmotní to, co přenáší, do úplného celku.
Funguje přes realitu. Popis tohoto obrázku přiložte na obrázek předcházejíc.

 Z Nebe do Vesmíru

 Z Vesmíru na Zem

 

Rovnovaha 3

 Vše

do

reality

Rovnovaha 2

 Z Vesmíru do Nebe  Ze Země do Vesmíru

Postupně budeme vnímat, že „trojice“ je u každého základu a v každém základu. A co navíc.
Na počátku musí být Tři lineární. Bude tomu tak i ke konci věků, jen v obráceném pořadí.

Vše je také dobře vidět v číselných soustavách. Postupně pochopíme, že všechny prvočísla, tedy ne jen 1, 2, 3, jsou „svatá“. Vše kvantové je lineární. Plošné se řadí do řady a Prostorové jak by smet. Postupné přeměny jsou přechody do číselných soustav a do složitější geometrie. Devítková soustava 2 až 8, tedy 7 dní je realizace fyzického světa. Je tu však ještě svět Duchovní, do kterého musí člověk také „zapadnout“. To je dalších 7 dní, čili šestnáctková soustava. A tak dále. Vytváříme duchovní svět, kde jakákoliv lež nemá místo. O tomto mluvil Ježíš a proto se psal Nový zákon Bible.

Dávno před Ježíšem byla napsána Smaragdová deska