Pojmy

  • Duše. Již pan Tesla věděl, že planeta Země má duši. Tak jak zrozením Krista na Zemi byl do lidi vložen Duch svatý, tak na Zem také, při každém zániku staré hodnoty. První byla Potopa, pak sesuvy do moře, sesuvy půdy a civilizace zaváté pískem. Na čtyřech místech zeměkoule v pořadí a místě tvoření Edenu. První místo stvoření je ve středním Turecku, Bebeklilptepe, zahrada Eden. Kameny dva velké uprostřed ve tvaru "T"  a dvakrát devět menších v kruhu.
  • Vědomí lidí spojené s odpadlým Božstvím, přesně vnímalo, co je stvořilo. Plně si uvědomovali, že duchem svatým jsou oni. První dvě veličiny z Vesmíru a devět cyklů v devíti soustavách.
    60 km vedle leží první město světa. Domy vedle sebe bez ulic. Vcházelo se ze střech. Pohřbívalo se v domě a žili zemřelí společně s živými. To není náboženství. Je to první adaptace v realitě. Vědomí prvního hříchu a povinné smrti tvoří pouto.
  • b
  • c

1) Energie je stejně nezničitelná jako hmota. Hmota se mění v jinou hmotu. Neustálý proces zjemňování energie a hmoty vede ke splynutí. Potom nastávají časové skoky. 

Základní rovnováha mezi hmotou a energii je nedělitelná. Váhy hmoty se vyrovnávají energií a obráceně. Energie z hmoty se transformuje do Vesmíru, kde se přemění na hmotu. Tato hmota vydává energii a míří na Zem. Z ní roste nová hmota, která vydává energii. Nová hmota se přemění na energii a míří do Vesmíru.

Sám život je spojení hmoty s energii v jedno. Hmota a energie nezanikají v Černých dírách Vesmíru. To jsou jen vstupy a výstupy z dimenzí.

Životní energie může končit v jádru Země jako informace pro reinkarnaci, nebo v propasti na začátku Genesis, v Nultém průchodu, kde je nukleární základ pro další nový cyklus Chaosu. To jsou ty Pekla. Gehenna hebrejsky Hades řecky toto vystihují. Bude upřesněno

Tady je zjednodušeně znázorněna vzájemná působnost energie a hmoty http://abstinent.pageride.cz/evoluce-mysleni/pocatek-tvoreni

Síla myšlenky změní celý vesmír
myšlenky Nikoly Tesly
ukazuje překrásné video

Dánští grafici Kristian Larsen a Olafur Haraldsson z Koldingu pro přiblížení jeho myšlenek vytvořili unikátní video.