Životní energie

Život je kůň, dovede cválat celý život.
Jedině člověčí posedlost nás nechá celý život v sedle.

Být posedlý životem. Je náplní i jeho smyslem.
VEDz RVAHEs

Život je energie, která vytváří novu hmotu. Nového člověka. Život vstupuje sám do sebe a formuje jak hmotu, tak i vědomí. Duše je tedy něco nad fyzickým člověkem. Řídí jak růst těla, tak i ducha ve třech základních cyklech, které mají stejné algoritmy, ale pracují neustále s novými hodnotami, které se celý život porolínají.

Dětství, dospělost, stáří hledá náplň života. Mezníky puberta, krize středních let a smrt, jsou období žní, sklizní. Stejně jak ve starém Egyptě sklízeli úrodu třikrát, kvůli povodním, které dodávali půdě živiny, tak i v životě musí být záplavy, které jej činí úrodnějším, plodnějším, a navíc kvalitnějším. Poznámka směrem ke klimatu je na místě. Život stejně jako tělo má mít svou teplotu. Životní počasí, tedy všechny vztahy a vazby, které vytváříme sami, tuto teplotu silně ovlivňují. Proto vnímáme životní bouře, vichřice, tornáda a hurikány.

V dětství jsou nádherné, v dospělosti ničivé a ve stáří by už měly být hojivé. Protože i naše vědomí jsou tkáně, myšlenky, které se neustále zjemňují a mohou činit tak i tělo zdravějším. Zpočátku do pevnosti a síly, později k moudrosti. Lékařské stanovisko ke stáří, které toto označuje za odumírání, je prostě „kravina“. Tato moje „volovina“ je funkční.

   Dětství – podvědomí
   Dospělost – podvědomí a vědomí
   Stáří – podvědomí a vědomí a nevědomí

   Toto platilo u mých prarodičů. Byli moudří. Ale dnes ?

   Dětství - podvědomí a vědomí a nevědomí 1
   Dospělost - podvědomí a vědomí a nevědomí 2
   Stáří - podvědomí a vědomí a nevědomí 3
   (dle příslušnosti nevědomí 1 a 2 z vědomí Země a Vesmíru)

    Výsledek známe. Stáří se nechytá.

Pocit, že mám svůj život pevně ve svých rukou je silně falešný.
Podníně náhody, které vtupují do našeho života z oblastí morfologických polí našeho nevědomí,
jsou v souladu s cílem naší životní pouti.
Být otevřený nás vede ke přijímání, sloučení, ztotožnění.
Ke spojení pro splývání s Boží energií.

Opakování posunů. Přechody mezi životními etapami, jsou v časových skocích. Tedy přeléváním nových hodnot. Takže v dospělosti již máme v našem podvědomí vědomí dětských let, ve vědomí máme nevědomí z osobních životů + rodinné nevědomí. Takže na stáří můžeme pracovat již se všemi třemi dimenzemi lidského nevědomí. A nepracujeme? Nikdo nás to neučil? Jestli nyní začnete vnímat svůj život jako bohatý, tak je to dobře. Protože vážně každý může najít vše, co se domnívá, že nemá. Nebo už nemá, že o to přišel a další bla bla bla ...

 Musí být zřejmé, že všechny ty přesuny jsou obohaceny vlastním životem. Človíček se ve školách učí fráze, kterým mnohdy nerozumí. Má si je vytvářet sám a obhajovat. Kdo se domnívá, že je to anarchie, ten se narodil mrtvý z minulých životů. Protože nevnímá, společného ducha třídy, ročníku a školy celkově. Morfologická pole. Prostě je to tam, bylo to tam, když i já jsem chodil do školy. A toto pole anarchii dovede vyzvednout až k sebedestrukci. Toto je mimo jiné skvělý osobní prožitek, kterému se mnozí nevyhnou. Je to počátek znovuzrození. A potom to již začíná fungovat „samo“, na čemž mnozí „ujedou“, protože neví, co s tím. Já například jsem se znovuzrodil již po mockráte. Navázat spojení je jedna věc, udržet si ho, věc druhá. Euforie z „transformace“ tímto pomine. Zůstává tedy si to vysvětlit, naučit a přijmout. Při osvojení s napojením je mzdou jen klid, mír a láska. Myslíte, že slovo jen je dostačující ?

Učení na školách je kapitola na celý román. My jsme se učili jak Francouzi, Španělé, Angličané a Portugalci si rozdělují svět díky svým koloniím. Dnes se ve školách o Iluminátorech neučí nic. Cítím v sobě opět oheň pro pravdu.

Takže Lidské tělo je přímo napojeno na podvědomí. Duše je něco, co spojuje fyzické tělo s myslí, vědomím. Lidský duch je něco, co spojuje naše druhé tělo, které je v naší duši s nevědomím. Čím dříve si človíček uvědomí svou duchovní podstatu, tím lépe. Protože evoluce je ve všem. Dnes se již dost děti rodí se svým nevědomím 1 už ve svém podvědomí. … Výraz duchovní by se měl rehabilitovat. Každý človíček od narození je již duchovní bytost, která je pošlapávána. Vždyť mistr Jan Hus za tento názor byl upálen. A o tom se také silně mlčí. Civilizace, kterou řídí mocnosti nepotřebuje světlo do vědomí lidí. To je přísně zakázáno.

Poznámka pod čarou


Tři etapy života skrze tři hrany vytváří plochu pravidelného trojúhelníku. Každá etapa zvlášť skrze svou hranu, tvoří plochu pravidelného trojúhelníku, boční stěnu, která směruje ke čtvrtému bodu pravidelného jehlanu. Nejen, že je třeba si uvědomovat svůj duchovní stav, ale také jeho hodnoty. Cítit a vnímat své proměny a skrze ně proměny celé země a Země.

Prvním jehlanem, stejnými algoritmy, bylo vytvořeno fyzické tělo, nyní tyto jehlany prochází skrze sebe a tvoří nového člověka. To naše duchovní tělo je zdravé, silné a pevné. Nesčetněkrát jemnější než naše fyzické. Jsme vážně nádherné bytosti.

Je třeba se učit. To říkám sobě. Protože tyto jehlany které sebou prostupují se jednou oddělí. A zůstanu pouze v tom duchovním. Nestavějme si hroby na Zemi. Hrob je lože, kde odpočívá mé druhé tělo. A z tohoto hrobu vyjdu, až bude kam ve stanovený čas. Amen.

Oblast nevědomí je nekonečná. Proto se tam může vejít vesmír každého človíčka. Jestli máte pocit, že pobyt na Zemi je vlastně zrození nového druhu člověka skrze jeho život, máte pravdu. Protože podléhá stejným algoritmům jako zrození dítěte v matčině těle. Jako stvoření člověka na této Zemi. Jako život sám.

Na počátku bylo slovo, to slovo bylo od Boha a to slovo je Bůh.
Bible Jan 1,1
Na počátku byl život, ten život byl od člověka a ten život je člověk.
První je vědomí a druhé je bytí.

Na počátku byla myšlenka, ta myšlenka byla ze živého vědomí,
a to vědomí skrze svůj život v člověku neumírá.

Zhmotnělá energie. Energie je nezničitelná.
Kvalitou svého bytí si vytváříme svou bytost.

První náhled na příchod člověka na Zem byla víra. Druhé bylo Darwinové pojetí skrze vědu. A třetí, které obě „spojuje“ je Dänikenovo pojetí vzniku života skrze sci-fi. Nemůže nebýt čtvrté vysvětlení, které všechny pojetí sloučí v jeden celek. To je princip samotného algoritmu tvoření všeho.

Dodatek: Jen si představte, kolik uniforem si musí vaše duše oblékat. Život se nedá ochočit, ani zotročit, ani přeonačit. Jinak vám uteče.

 

 • Antonín Hubka 194.108.*.*
  0 0
  "kámo, reálně, kde to sem"

  - Hubka 2023
 • Patricie 213.216.*.*
  0 0
  Vypadá to, že je to tak
 • Autor 193.165.*.*
  0 0
  Člověk musí něčemu věřit a to něco si ověřit. (Přihlášení ke komentářům není nutné)