Shrnutí sjednocení

Australopithecus
(Stará hodnota z dob tvořen Fauny a Flóry- Nová hodnota pro Předčlověka.)

Homo habilis = člověk zručný
Homo erectus = člověk vzpřímený
Homo sapiens = člověk rozumný
Homo sapiens sapiens = člověk dnešního typu
(Stará hodnota člověka pro novu, před posledním časovým skokem.)

Člověk typu „Já“ – je stvořen na zemi, stejně tak, jak tomu bylo u všech zvířat dnešního typu. Časový skok nám ze 40.000 let udělá podstatně menší kousek. Že bůh tvořil lidi postupně na různých místech zeměkoule, je zřejmé. Názorným příkladem jsou Inkové, kde na přelomu 13tého a 14tého stolení byla doba bronzová. Kdežto v Evropě na Krétě a Mykénách srovnatelná kultura začala již 2.000 před n.l.. Z toho mi vyplývá, že Bible popisuje Poslední tvoření člověka typu „Já“. Homo sapiens neměl EGO. Měl ho jen v poslední fázi před změnou své hodnoty ze staré na novu

Zatím co, Vesmírný, Božský chaos Tvoří, čas na zemi běží. Vědci mají přesně spočítané uhlíkovou metodou jen to, jak by to dlouho trvalo, kdyby celá evoluce byla jen a jen na Zemi.
Vědci mají také přesně spočítané a určené vzdálenosti souhvězdí a galaxií. Tady připomínám, že jsou umístěny v klenbě. Každá klenba je oddělena časovým skokem. Tedy nepodléhají měření času našim pozemským způsobem. Za klenbou, která má člověku sloužit, se vše děje v reálném čase, tedy souběžně s naší Sluneční soustavou. Když se něco zhroutí, zhasne, tak je to Včil a teď. Planety, které vidíme v noci, tak je vidíme na naší obloze, v klenbě. V našem Nebi. Ne, jak ve skutečnosti někde jsou.K tomuto se propočítáme.

Každý národ, který Bůh „vysadí“ ze země, má své souhvězdí. Inkové mají Sirius v souhvězdí … ,také velmi dobře vnímaly pohyb Venuše, který uzavírá pentagram. Obojí jim sloužilo k sestavení kalendáře. Stejně tak tomu bylo a je dodnes v Číně.
Staré kultury, ukryté v mořích a pod nánosem země, jsou z doby Homo sapiens. Ale jak vstupovala stará hodnota do nové, tak staré pominulo. A jak hvězdy, souhvězdí a galaxie zanikly, tak na Zemi zůstalo vše skryto. Tak praví Bible.
Nadřazená všude přítomná energie, tak jak ji popisuje Jin-Jang, je právě to, co podporuje a vytváří celistvost ve správném poměru a pořád v rovnováze. Celý vesmír je v rovnováze s naší Zemí.
Postupně, jak budu tvořit tyto stránky, dojdeme k názoru, že v Duchovním světě je Země střed vesmíru a Stvořitelský, Vesmírný plán, tedy myšlenka byla před početím tvorby. Bůh od prvního dne tvořil slovem. Byl večer a bylo jitro den… je vlastně spuštění realizace toho, co vytvořil.

Babička říkala, když zhasla hvězda. „Zase jeden život odešel.“ Pulzary, blikající hvězdy jsou příkladem, že reinkarnace vrčí jedna báseň. Jaký vztah a jak se prolíná Duchovno s Fyzičnem, se dočteme dále.

Že sluneční energie není jen pro oči a tělo, ale že je nositel informací, to už věděli Faróni. I dnes se spekuluje o UFOnech ve Slunci. A tady mi Včil a hned dochází, že je čas napravit výraz „Neznámý předmět“. UTO namalované na obrazu před několika stoletími je pravé. Tento předmět malíř viděl jindy a jinde, ale vsadil ho do obrazu, aby zvýraznil Boží přítomnost. O všech záhadných jevech budu psát postupně, tak jak sami budou Božím, Vesmírným systémem Chaos reprodukovány. Kdyby mě bylo zjeveno UFO, tak pokleknu. a skloním hlavu.

K tomuto musím dodat. V komatu se člověku zjevují informace z nevědomí. Ty, které tam uložil sám. Když UFO, tak byl na návštěvě u nich, v kosmické lodi. Když Bůh, jak to bylo u mě, musí být potvrzeno zjevením. Bůh, Vesmír je v mém nevědomí. V Bibli se píše, že Henoch nezemřel, ale Bůh si ho vzal rovnou k sobě. Pokud zažijeme tento moment, zobrazení podléhá tomu, čemu věříme. V Duchovnu již žijeme.

Strach, ten mocný nástroj pro Ďábla. Teď a včil si uvědomuji, že musím začít dávat odkazy na články a stránky, které vnímám jako paralelní tvorbu. Navíc ukazují pohled také z jiných úhlů.

Poznámka pod čarou


Nezbývá než pokračovat. Na těchto stránkách se musí objevit, jak vznikaly číselné řady. Od desítkové, binárního dna, přes hexadecimální, až po 128 bitovou soustavu, kterou Vesmír umí a využívá na všech úrovních tvoření.

Algoritmus se nevyhne řeči ani písmu. To že Bůh v Babylóně pomíchal řeči je součástí algoritmu. Pomíchal je prostě proto, že už byly. Každý národ měl svou řeč, a mohl mít také své písmo. To, že dal mistr Jan Hus češtině háčky a čárky, interpunkci (výstižné slovo pro tvoření), byla Boží vůle. Náš jazyk spadá do algoritmu 24, tedy dvaceti čtyř elemetů.

Tady si uvědomuji, jak pěkně vznikají slova. Malověrný je ve dvou významech. Víra a věrnost. Nevěříš a jsi nevěrný. Člověk má tedy být věrný a věřit, jinak věrný ve víře. Ve spojení. Každý jazyk podléhá algoritmům tvoření slov. Čeština má své kořeny v Sánskrtu, označovaném jako Božský. Jak to, to se zcela jistě dovíme.

Nejsem chemik ani fyzik, ale musím se toho dotknout. Před atomem, tedy jsou nejen uvnitř atomu, jsou dvě elementární částice. Stejně tak to má zařízené chemie a biologii. Uvědomíme si, že žena je pro plod ve svém těle to samé jako pro člověka vesmír. Jsme nositeli postupů, které jsou ve Vesmíru, v Nebi.

Anatomie člověka člověka odhalí, jak jsme dokonalí a hlavně proč. Člověk nevznikl náhodným výběrem. Ale systematickým vyměňováním starých hodnot za nové do všech struktur těla. Co je to mozek a co všechno musí umět a proč, bylo vlastně dáno od počátku v Prostoru a času. Připadá mi takřka nemožné, že algoritmy jsou identické, ale ve více rozměrech (tady by měla čeština stačit) hlubší. Například složení zubů nasvědčuje přítomnosti tohoto algoritmu.

Sociologie, která je již obsažena v přírodě, nám vysvětlí proč a jak vznikaly společenské řády, proč doházelo k migraci skupin až národů. A proč musí být lidstvo promíchané na celé planetě. Vše má svůj logický důvod v algoritmech.

No je to švanda, ale i ta někde končí. Pepa Knoflíček mi říkal: „S Bohem se dá zažít velké dobrodružství“. Tak to dnes vnímám i já. A tak jak vletím do Božské geometrie, již se nevyhnu představám vícerozměrného světa. Vlastně už tak nějak se stalo, ale dál to bude lépe vidět. 3D a 4D určitě. Dál se uvidí.

V dnešním cyklu tvoření „Já“, jsme již součástí Duchovního světa. Tvoříme celým svým životem, tedy i myšlením a slovem. Tady tedy přestává legrace. Jak jsem napsal, že je krásné nic nevědět, tak tady se stává vědění Nutností. Věda a víra mají společný základ a je tedy třeba stavět Duchovní svět. Pro vědce se otevřou nové technologie a pro duchovní nové obzory.

 Z počátku neucelených celků výkladu
se pomalu propracovávám k přehlednějším
a výstižnějším formám.
Prosím za shovívavost. Bude to stále přehlednější.

Bůh nám dává šanci se znovu narodit. Je to dáno cyklem, v kterém právě jsme a naší přítomností v Duchovním světě. Neznamená to nic jiného, než navázat spojení s duchovní sférou. Je jich několik. Tato, která vyplyne jako Boží neboli Vesmírná, je nejvyšší. Znamená to, že se nám mění život, a nevynechám i tělo. Vše souvisí se vším. Tak to cítím a jsem toho důkazem. Esoterika toto propojení navazuje. V okamžiku, kdy ji začneme chápat jako komplex, ne odděleně, jsme zase dál, ale není to kompletní zvonunarození. V Duchovním světě můžeme svůj růst začít od nuly.


Poznámka pod čarou


Musím v předstihu uvést, opakovat se v jiné formě a úrovně, že člověk nevymyslí nic jiného, jen to, co mu je odhaleno z tohoto systému tvoření. Tedy všechny hry mají svůj počátek v tomto systému. Třeba typická Canasta, má jedno Eso, které může být za králem nebo za jedničku. Tedy stará a nová hodnota. Čtyři nové hodnoty, čtyři obrázkové karty. A pravidla. S těmito kartami se hrají i jiné hry. Všechny jsou v tomto systému zastoupené.
Tady je příklad jednoho karetního zastoupení pro určitou hru.

Věřím, že tak jak hvězdy nelžou, tak výkladové karty mají také svou logiku. Záleží vážně na člověku, jaké má možnosti plynoucí ze schopností, navázat spojení s vesmírem.