Nový začátek

Nový začátek vzniká vždy na konci starého, jak nám ukazuje Had, který pojídá sám sebe. Bůh také začíná nový den již večer. Tedy i na konec úvodu otevírám novou kapitolu tvoření. Hned na začátku zase uvádím otázku, co bylo první. Filozofie nebo matematika. Programovaní typu pravda, nepravda. Tvoření je vyhodnocováno jako True, Pravda, Dobré. Opakem Falshe, Nepravda, Zlé se tvoření nezabývá. Jinak řečeno, Bůh Nepravdy netvořil.

Ale před tím, než začalo tvoření uvádím z principu, že poslední bude první začátek posledního evangelia.Takže začalo vše znovu, ale v druhém vesmíru, našem nevědomí. Tedy v dobách, kdy člověk je již stvořen a Bůh odpočívá.

Bible

Genesis
1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
1.2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.
1.3 I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
1.4 A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.
1.5 A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.
......... atd.
Jan -------------------------------------- Konec tvoření fyzična
1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.
1:2 To bylo na počátku u Boha.
------------------------------------------ Začátek tvoření duchovna
Genesis
1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
1.2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.
1.3 I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.
1.4 A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.
1.5 A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.
.......... atd.

Věda dokladuje, že biologie tvoření trvá tak dlouho, dokud není splněna podmínka Dobré. To se opakuje až do stvoření člověka, kde potom sedmý den Bůh odpočívá. V této době kdy nastupuje Teorie zbytků. V procesu fyzického tvoření formou přirozeného výběru jsou zbytky využity pro další tvoření. V duchovním rozměru člověka nastupují Počty. Číselné řady zbytků po dělení, mají tvořící (cyklický) charakter. A s tím také celá matematika a geometrie. Až doběhne šestý den tvoření globálního nevědomí, přirozeného výběru jen toho Dobrého, Bůh přestane odpočívat. (Tento výraz není správný)

Dnes jsem sledoval dokument z Mexika, kde katolický kněz léčil dítě posedlé ďáblem. Uvedl mimo jiné je jsou dva spirituální světy. Boží a Satanům. Toto tvrzení je v rozporu s Božím, Vesmírným řádem. Satan je "škodík", nemá svůj Vesmír. Nemá Božský chaos. Pokud se nám v odhalování objeví ještě nějaký funkční výraz Na počátku (V Bibli jich je 23), potom ještě může vesmír přibýt, ale může být zase jen a jen Boží. Lékaři vysvětlují zájem o Esoterické léčení tím, že je levné. Ale nechápou ho. Přitom je to jen kvantové působení na DNA.

Naše galaxie má tolik hvězd, kolik je čidel, receptorů v našem mozku (cca 100 mld). Jejich propojení se v současné době odhaduje na 100 biliónů. Toto vnímám jako velice proměnnou informaci. Hvězdy zanikají, galaxie zanikají, takže některé informace a propojení odpadá. Naproti tomu, vznikají nové hvězdy a galaxie. V tom je evidentní posun člověka k dalšímu novému typu. Staré zaniká nové se rodí.

   

Hledej pravdu
Slyš pravdu
Uč se pravdě
Miluj pravdu
Mluv pravdu
Drž pravdu
Braň pravdu

 

Až do smrti

Mistr Jan Hus vnímal Božský, Vesmírný systém. V jeho pojetí Pravdy je hluboká skutková podstata tvoření. Neznal programování, takže jeho výrok je nadčasový. Obsahuje sedm činností s pravdou. To není náhoda. Protože Bůh tvoří vždy pro nás to, co teprve máme dostat. Pokud jsme s ním spojeni, můžeme to vnímat.

Spojení člověka s tvořivým Bohem, Vesmírem dokladuje mytologie i v dnešní době. Hvězdné války a „ufoni“, tak říkám všem „stvořeným“ mimo naši Zem, jsou přenesenou veličinou, vnímatelnou člověkem k vyjádření Přirozeného výběru, který se v současné době odehrává v Nebi, Vesmíru. Nevysvětlitelé jevy na obloze přičítán vzniku nové formy vnímání života, které nám posílá Bůh, Vesmír posílá na Zem. Ufonologie nám může nahánět strach. A to je špatné, moc špatné. Nejen strach. Ale představa vyspělejší civilizace nám přímo vnucuje bezradnost, nemohoucnost, nadvládu ap. Slušně řečeno, je to novodobý nátlak. Smrt bude vysvobozující ....

 Poznámka pod čarou


Ve své Vizi uvádím „Žádné teorie, názory (úvahy)“. Včera večer mi došlo, že samotný úvod ovšem tak vypadá. Došlo mi, že začít popisovat algoritmu tvoření tak, jak jsem ho nalezl a napsal před 15ti léty, je ztráta času. Začnu tady na těchto stránkách tam, kde jsem skončil. Tedy od mého konce poznání, který bude na těchto stránkách prvním poznáním. I touto cestou se dostaneme ke každému mému popsanému listu.

Je logické, že vše co tu napíši, může působit na čtenáře různě. Pokud to někdo bude vnímat jako teorii, jsem tomu rád. Uvidíme, co řekne na konci. Věřím, že můj pocit, který mě přesvědčuje, vás také přesvědčí.

Když jsem dopsal svou třetí sbírku básní Sofisma smyslů uvedl jsem v doslovu. „Pokud jste se v myšlení, při čtení těchto stránek, dostali někam jinam, pak jsem to napsal správně.“ Rok 1997/8. Je moc fajn u Boha. Spisovatel Neale Donald Walschautor, autor knih Hovory s Bohem I.,II. a Přátelství s Bohem, je mylně spojován s New Age. Ale v žádném případě se necítí být mu roven, nebo dokonce být nědo víc.

Všechny náboženství a směry vyplynuly v místech cyklického tvoření našeho nevědomí až do místa vzniku Křesťanství. A tak z principu, že první bude poslední, začínám Křesťanstvím, které nás již odkazuje přímo na našeho Vesmírného stvořitele. Že všechna náboženství byla od jednoho Boha svědčí zájem Tří mudrců z Východu do Betlému, když se Ježiš narodil. Ze svého vědění a vědomí od Boha, věděli přesně kdy a kde (Astrologie) a také proč.