Od Boha k vědě a od vědy k Bohu

Ale již ne, tomu samému. Ale k tomu jedinému, pro celou naši planetu Zemi. Při tvorbě těchto stránek používám jeden ze základních principů tvoření. Nepřátelství symbolizuje dva póly, které se přitahují. Je to zajímavé. Na začátku spojení spermie vniká do vajíčka. Ano, hlavičkou. A tam po spojení začíná cyklus, kde poslední mužská informace jednoho cyklu (tedy pata) je první ženskou informací (tedy hlavička) vyššího cyklu.

KB1613] Gn 3:15 Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.
[CEP2001] Gn 3:15 Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono(k) ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (k) ‚Ono‘ – tak podle H. Katolické překlady četly dříve podle V ‚ona‘ (= Maria). Podle církevního otce Irenea (2. stol.) je zde zaslíbeno vítězství Kristovo nad Antikristem; proto bývá tento verš označován za protoevangelium.
[CSP] Gn 3:15 A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvéa a símě její;b ono tobě rozdrtíc hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.

Ponechal jsem i původní vysvětlení tohoto verše. Protože tento algoritmus, bude muset být jednou ukončen a to poznáme tak, že budeme jíst jablka za stromu života. Tady musím podotknout, že zákon celistvosti již na začátku podléhá zákonu celistvosti jemu nadřazenému. Probíhající cykly jsou tady na Zemi a nadřazené jsou ve Vesmíru, neboli v Nebi. Tedy konec věků je poslední cyklus celistvosti v čase a prostoru, který přijde po završení tvoření. Albert Einstein by měl ze mě radost.

Konfucionanismus ve své logice jin jang vidí právě rovnováhu mezi mužem a ženou, kde ženský princip je receptivní a poddajný, zatímco mužský princip je aktivní a nepoddajný, kterou může Vesmírná energie usměrňovat.

Porod je příkladem přechodu ze stavu nevědo do stavu vědomí. Je pravdou, že uložení informací v našem mozku z pobytu v matčině těle využívá například metoda One Bain. Jedno tělo, jeden mozek.
Když nás dávají do kolébky, jsme již v novém cyklu tvoření vědomí a nevědomí. O tělo se již Bůh, Vesmír, nestará. Biologické procesy růstu a stárnutí těla jsou již uzavřené cykly buněk. Je pravda, že kvantové vědomí Tělo, Mysl a Vesmír propojuje. Tedy jednoduše řečeno, zdravá mysl = zdravé tělo.

Nastává „boj“ s časem. Vlastní vědomí vnímám pouze v reálném čase. Tady a teď. Dovedu vnímat i to globální, které se píše od stvoření člověka a které se píše do jiného časoprostoru a ovlivňuje všechny ostatní? Snad ano.

 

Pro názornost uvádím obrázek hada v kruhu, který je obecně znám již mnoho tisíc let. Jak to, že ho znaly různé kultury tedy i náboženství. Kdo jim řekl o tomto zákoně tvoření celistvosti. Mimozemšťané? Tož tak to se teda museli nalítat. Vyspělá civilizace, tak jak je popisována, by tento problém neřešila individuálně. Ne ne, byl to Bůh a jeho nekonečná databanka informací dostupná všem na Zemi.    

Od zemědělství až k říším

Začátek uvědomování sebe sama, tedy filozofie, začíná "aha, já maluji, já mám klacek", tedy v posledním cyklu Homo sapiens a začíná se plně tvořit až po časovém skoku stvoření člověka a to včetně s nevědomím. Odpovídám na starou filozofickou otázku. Byla první slepice nebo vejce. Slepička, zní odpověď.

S tímto poznáním se ze sběračů a lovců stali také zemědělci. Inkové byly malé kmeny, ale jeden měl k Bohu blíž. Rozkvět zemědělství a kultury přítáhnul další kmeny a tak se vládcové pustily do budování, protože vnímaly Boží algoritmy stavby buněk, které vlastně mají všechno co město, a požehnání pro svůj život a životy jiných. Však v Boží databázi nejsou uloženy jen informace pozitivní k dosažení cíle. Využití kosmické energie pro dobrou věc. Takoví Vikingové jsou zářným příkladem toho, jak se dá tento Boží systém zneužít.

Čingischán, který vládl největší říši světa a narodil se mu potomek řekl. „Nemůže být nikdy jako já, protože nezažije tolik bídy a utrpení.“ Byl si vědom své celistvosti. Takhle bych mohl pokračovat dál. Násilné sjednocování skočilo sjednocením Sovětského svazu.

Říše Inků byla první, která nenásilnou formou, s souladu s Božími zákony, dala vzniknout první civilizaci. Plně respektovala soulad s přírodou. Poslední vykopávky v Číně ukazují také na jednu dynastii, která v plném rozkvětu dosáhla nebývalých úspěchů ve všech oblastech života.

 Když vznikala Evropská unie, byl jsem rád. Protože jsem se domníval, že je to Boží vůle. Ale když jsem se v blogu Nová republika dočetl o funkčnosti EuroDolaru, pochopil jsem, že není něco v pořádku. Mé domněnky potvrdili také Svobodné noviny a v poslední řadě a zcela vyčerpávající informací je video Rozkvět.

Jak jste si všimly ve videu, navrhované řešení není silou, ale myšlením. Jak jsem psal již, je to válka v „duchovnu“.

Od Boha přímo k Bohu

Už ani nevím kdy jsem si uvědomil, že Bůh dal Světu tolik náboženství, aby každý mohl najít k němu cestu. Jak je Bůh vytvořil? Ano, Bůh diktoval. Pisetelům Bible i Koránu a také všem ostatním. Když si vezmu kmenová náboženství, tak byl Bůh tak blízko, že spojení s přírodou a Vesmírem bylo zcela všední a běžnou záležitostí. Pěkně a výstižně je to popsáno v knize Poselství od protinožců Autor: Marlo Morganová.

Touha někam patřit a být smrtí zaopatřen, byla člověku vnuknuta sociologickým vnímáním světa. Ano zase z Vesmíru. Je to a vnímám to jako pozitivní Mem, informaci uloženou v nevědomí.

 Trochu se rozepíšu.

Křesťanství mi dalo možnost znovu se narodit. Obrátit se, tedy vrátit se ke své podstatě vědomí čisté duše. Hřích, z hebrejštiny Minout cíl, byl ze mě sňat. Dnes vím, že tyto stránky, které píši nejsou v rozporu s Boží vůlí. S jeho dokonalým systémem tvoření.

Buddhismus mi připomíná velmi šetrné zacházení s přírodou. Být její součástí a dovolit si tak využívat všechny její „vymoženosti“ . V podstatě dotvořit své vědomí s souladu s Vesmírným systémem.

V Číně vzniky dva Duchovní směry. Konfucianismus jin a jang bere rovnováhu mezi mužem a ženou a Taoismus rovnováhu jin a jang vnímá jako vesmírnou.Jóga je cvičení k udržení si této rovnováhy. Oba směry se doplňují, já jsem si tímto upřesnil vztahy na Zemi a vztah s Bohem. Osvícení je stav rovnováhy naší mysli. Vytváří mnoho pozitivní energie, ale pro mě cholerika je příliš pasivní a tak jsem se posunul Dál.

Hinduismus mi připomíná, že Bůh nám něco dává do kolébky. Kastování je normální proces zařazení svého individua. Včelky mají také své Trubce. Předem určené poslání. Keltové poznali vyvolené dítě pro výchovu Druida. Jan Křtitel poznal mesiáše. A reinkarnace v systému chaos ? Ještě nevím. Kvantová fyzika popisovaných energií Richardem Feynmanem možná odhalí cestování duší. Vědci už teď připouští možnost vrátit se duši zpět do zemřelého těla, protože v mozku zůstává pár buněk aktivních i po Exitu. Že květina má duši nebo zvíře je obecně známo.

Mahátma Gándhí byl z nejposlednější kasty tzv.nedotknutelných a jeho hnutí zrušilo nadvládu Britů. Poslední mohou být prvními už i na Zemi.

Judaismus je svou mírumilovností znám po celém světě. Židem se člověk stává, narodí-li se židovské matece. Jejich Kabala, tajné učení, je mnohými označována za Satanistickou. Je to smutné, když vlastníci takového bohatství, které je uloženo v Nebi (Vesmíru) jsou tak pošlapáváni. Jejich principy života vedoucí k úspěšnosti, svědčí o spojení vnitřního a vnějšího vědomí.

Zoroastrismus je staré Perské náboženství, které sleduje neustálý boj dobra a zla. Jeden z mudrců, kteří šli za hvězdou do Betléma, byl skoro jistě zoroastrovec.

Islám respektuje ve svém koránu od Aláha Mojžíše i Krista. Prorok Mohamed Korán doplňuje o spoustu nových etických kodexu. Pokračovatel Mírzá Alí Muhammad založil Bahá'ismus a označil všechny proroky, tedy také Krista, Budhu a Kršnu, za posly Boha nejvyššího.

Mohl bych pokračovat ještě dál, ale předpokládám, že z přehledu je vidět, že Všechna náboženství a duchovní směry mají stejný logický základ vycházející z Boží nekonečné Lásky, světla.

Život se dá zlepšit i bez peněz.
Jeho kvalitu měřím mírou lásky, kterou mu dávám a on mi ji vrací.

VEDz RVAHEs  04.01.2016

 

Využítí Božské energie

Jako první mě dnes napadla Pražská Židovská obec. Byl jsem v Ostravě na vyšetření a v čekárné bylo několik časopisů. Koukal jsem, co by mě mohlo zajímat a právě tento článek byl v obsahu. Koukám hledám a, stránky vytrženy.

Film Císařův pekař a pekařův císař určitě znáte. Tento příběh vložený do filmu je postaven jednoznačně na židovské Kabale, která umí sloužit všem. Je to také připomenuto ve videu. Komunisti tento film nezakázali, protože jim připomínal jejich ideologii – Blaho pro národ. Ve skutečnosti je to příklad, jak můžeme spokojeně žít. Když vládnout přestanou politici a energii začneme přijímat z Vesmíru. Nový společenský řád podle Božího plánu by mohl takto vypadat. A až zavládne na celé Zemi ? Kdo ví, kdy naplní se čas.

 Poznámka pod čarou


Tyto stránky jsem začal psát jen tak, jako když hrajete kulečník. Prostě jsem ťuk a koule jede. Jestli nic nemine je pouze a pouze jen Boží vůle.

Když jsem začal psát tyto stránky, cítil jsem tak nějak, že jsou důležitější než ty moje první. Ale to je velký omyl. Vše, co je psáno v čisté (Boží) pravdě, má stejnou důležitost. Plně si uvědomuji dnes, že kdybych nepsal první stránky, nebyly by ani tyto druhé. Poznání, lépeji řečeno, uvědomění si sám sebe, je cesta pro naplnění smyslu života. Něco v tom smyslu jako, co jsem dostal do kolébky.

Tady začínám cítit, že každé náboženství vzniklo z poznání čisté pravdy něčeho, co nás má dovést na onen svět a novodobější až ke konci světa. S jedním Bohem se to by se (nemám rád podmiňovací způsob) mělo povést

Teorie Memů do své evoluce také zahrnuje osvobození člověka.Je spousta negativních Memů. Třeba modli se a pracuj. Kde z náboženství činí jen stav čekání na zaslíbený ráj. V tomto Memu je použit symbol Ježíše na křízi. Je to něco jak reklama, která vstupuje do podprahového vnímání. Ježíš trvpěl za moje hříchy, musím být hodný. Boží vůlí je mít člověka tvořivého a šťastného a ne svázaného. Řemesla nahrazují roboti. Představa, že při práci u pásové výroby lze ještě po příchodů domů něco tvořit je zcela absurdní. Česká republika se stala importem pro zahraniční investory. Evoluční robotikové, kapitola sama pro sebe, mohou tuto činnost nahradit. Člověk bude nadbytečný