Epitaf

Anotace:  Ještě se neloučím, jen tak, co kdyby.

VEDz RVAHEs   23.8.2016

Milované rýhy Zemské
Milované cesty lidské
Milované nebe Slunce a hvězd
Všechny vás chci nést

 


Jsoucno svébytnosti

VEDz RVAHEs   22.09.2016

Anotace: Svým Bytím si vytváříme své jsoucno. A můžeme i naopak.

Jsem unavený a pomalu míjí noha nohu
mé jsoucno sprintuje za mnou
Chtěl bych utéct
ale nemohu

Roztříštěné bytí
miliardy ničeho
spojuje myšlenky jen se pohnou
Mozek k prasknutí
bytí svébytného

Miluji tyto chvilky holého života
Kdy žiji skutečně
Kdy každá ochota
je mi přítěží
Každé přístřeší
na obtíž
Pojď ke mně blíž

Jsoucno !

Já už stojím a čekám
a ty obcházíš jak mlsný kocour
Nejsem žádná pochoutka
Jen tak zblajznout se nedám
Jsem živý tvor
a můj život si život stlouká
v pěkně tvrdý oříšek

Má svébytnost sahá až za kosmos
a ty jsi přicmrdávač galaxií
Právě teď ohrnuji nad tebou nos
v trávě a bos
a nechám vše
ať mě míjí

K čemu mi je jsoucnost
když mé bytí se samo sytí
Nechám mozek spočinout
dopřeji mu siestu
Růst v myšlenkách
samé kvítí
a já
nejspokojenější vůl na louce
a ta louka je bez konce

Nový život

Anotace: Toto není o víře v Boha. Toto je čistokrevný vztah
VEDz RVAHEs   21.8.2016.

Letní večer
opálená těla chladnou
a mění barvu ve stříbrnou šeď
Nemám vzpomínku žádnou
jen vidím jak odchází
za zeď

Černých porostů
Jsem jediný z hostů
neopálený
sedící
Nechápavě hledící

Jak dobře nám spolu bylo
a nic nezbylo
Jen vystrašené
dobře

A jinde
vychladlá těla
Bílá
až průsvitná být chtěla
Díky chlorofylu
svými květy hledí
k prameni Nilu
Gangy

a mě, co sedí
vše
příčí se

Tento nápadný posun zpět

Když mám padnout před trůn
chce vědět vše a hned
Ať mám o čem psát
že není třeba se bát
Budeme pořád v něčem
před tím neutečem

Až budeme trojjediní
a náš Duch bude Boží
Přestanu tu sedět jen
jako Jeho zboží

Na skladě

PS.: Tož tak jsem přestal a vše jsem napsal Prázdný život - Prázdná smrt

 

Pro lásku

Nepotřebuji tělo ani duši
abych vyjádřil lásku

Nepotřebuji kytaru, aby zazněly tóny
Nepotřebuji sílu, abych rozhoupal zvony
Nepotřebuji malování, abych vyjádřil milování
Jen prosím, slitování

Nepotřebuji čistý pramen řeky, abych vyjádřil její nevinnost
Nepotřebuji moudrosti věků, abych vyjádřil její ctnost

Avšak

Nepotřebuji slané moře, abych vyjádřil lásky hoře
Nepotřebuji šibeniční vrch, abych vyjádřil, co všechno zmůže

Nepotřebuji nic, avšak pro lásku žiji
Pro ni jsme byli stvořeni
A jak léta srdce míjí
Jsem jí na míle vzdálený

Ulehl jsem do náruče Boži
jen abych cítil, že mě má někdo rád
Ikdyž jsem k sobě blíž, přece jsem se sobě začal vzdalovat
Večer lehám s Bohem, vstávám s Bohem, jsem já snad normální
i tajný sex je pro mě nemorální

Jsem ohromen, zaskočen, opařen, zasažen bleskem

Solný sloup nad svou Sodomou
Vše velké má začít Velkým třeskem
Se svou ozvěnou nad celým steskem
Před prvním svítáním
Před první nocí
Před oddělením vody od vod
Před prvním dotekem vnímáním
Čarovné lásky moci
Začínám zapuzením ... slova podvod ...

VEDz RVAHEs

30. ledna 2017