• VEDz RVAHEs (100% / 5) 193.165.*.*
  0 0
  K básním jsem přidal ještě jeden sloupec. Některé své výroky, tak jsem je zaznamenal na Liter.cz.
 • Autor 193.165.*.*
  0 0
  Do fotogalerie jsem přidal album, obrázky ke stažení, kde budou všechny mé výtvory.
 • Jana 31.132.*.*
  1 0
  Vstoupila jsem, početla si a občas se vrátím.
 • Autor 213.216.*.*
  1 0
  Děkuji za odezvy, které dostávám ve formě mailů. Pravdou je, že pojmy pojmů, tedy nějaká terminologie mi nejde. Vlastně se jí vyhýbám a věřil jsem, že tak při psaní těchto stránek vyplyne na povrch sama.
  Přece jen ale musím vysvětlit, proč systém Chaos. Jsem programátor analytik ve výslužbě. Chaos jsem tvořil všude, kam jsem přišel. Moje pracovna byl jeden učiněný chaos s velmi přesným uspořádáním bez šance návštěvníkovi se v něčem zorientovat. Vzhlížet ke hvězdám a vnímat vesmírný chaos budí úctu. Už v mládí jsem vnímal jeho skrytý Božský řád. Nejdokonalejší systém na našem Světě.
  Duch svatý tedy není nic jiného než Boží systém chaos, Prána, Heilstrom, Tchi, Ki, Boží tvořivá síla, Vis Vitalis a tak dále. Dostat se do něj a plout v něm a poznat ho skrze své proměny a změny je jedna věc. Hledat a nacházet jeho popis je věc druhá a o tom jsou moje oboje webové stránky.
  Bible dává ucelený jeho výklad, další učení potvrzují písmo v Bibli. Vše skryté bude odhaleno. Chaos mít v hlavě, je skvělé. Horší je mít prázdno. To potom ani Práma nepomůže. Křesťanství je nejrozšířenější náboženství na světě. Nehledě na to, že skrze něj lze vnímat všechna ostatní náboženství a platí to i naopak.
 • Autor 213.216.*.*
  1 0
  Je rozumné a moudré nevěřit. Viz anketa. Já nevěřím také. Já vím, že Bůh je. A proto jsem začal psát tyto stránky, aby každý měl možnost ucítit jeho přítomnost. Nebojte se pro začátek mít svého vlastního Boha. Bůh je láska a TA, jak je známo, má milión podob. Po cestě k Němu jsem vlastně poznal sám sebe. Své druhé Já a tím i svou Duši.
  Samotné lidské srdce je velmi nedokonalé. Jeho náklonnost přirovnávám koruně stromu ve větru. Ale na své cestě jsem pochopil, že postupy, algoritmy jsou stejné, jen hodnoty jsou u nás, každého človíčka jiné.
  Píši o tom na svých prvních webových stránkách v sekci Trvalá abstinence. Na těchto stránkách si postupně uvědomuji, jak jsem sám procházel algoritmy tvoření. Vlastní evolucí svého Ducha.
 • Autor 213.216.*.*
  0 0
  Odkazy
  Stává se pravidlem, že mi odkazy přestávají fungovat. Je to moje vina. Nemám ještě sjednocené názvosloví. Tato skutečnost povede ke zlepšení orientace a pochopení významu slov. Každé slovo musí představovat Dva významy pro hmotu a Tři významy pro energii, takže jejich klasifikace potom může být vyjádřená Tří až Pětimístným číslem daného algoritmu.
  Čeština je Božská. Samotná Abeceda je algoritmus tvoření. A tak vnímám její růst. Ekumenický překlad se v některých fázích jeví jako mlžení a to jen proto, Že používali vybraná synonyma pro jeden jediný směr. Cestu do Nebe, do Ráje. Což bylo pro Boha dobré, Bůh pořád svou činnost hodnotí jako Dobrou. Je na člověku, aby mohl použít slova Vynikající. Vynikat kajícností. Máme se postit, aby nikdo nepoznal, že se postíme. Kajícnost je přijetí pravdy. Přiznání omylu a může být u toho pěkný Kravál. 
 • Autor 213.216.*.*
  0 0
  Vnímám čas a nevím, kdy nastane ten očekávaný okamžik, stability těchto stránek. Do té doby se omlouvám za Chaos tady vzniklý, neb on jediný je přirozený naší realitě. Víte, on i Chaos má svůj Error a to na každé úrovni. Má mi body opakování a obnovy. Není to pěkné?
  Podle mě až dopíši všechny úhly pohledu na Trojici. A těch je devět pětkrát a třikrát v každém z nich. A to navíc tak, aby popis byl  obecně pochopitelný.
  Tento moment přijde v pravý čas. A to mě činí klidným. Prosím o shovívavost. Děkuji.
 • Autor 213.216.*.*
  1 0
  1) Zrušil jsem přihlašování na tyto stránky. Tím jsem zpřístupnil komunikaci všem bez registrace.
  2) Pokud budete chtít dostávat maily se vzniklým novým obsahem na tomto webu, stačí vyplnit e-mail a já vás budu vždy o každé novině informovat.
  3) Osobně vnímám, že pořád se někde registrovat je obtěžující a nepružné. Není to tedy v souladu s obsahem těchto stránek.
  Těším se na vaše příspěvky. Nevěřte, že záporné hodnocení se sem nehodí.Výraz, nerozumím tomu je tu správně. Až dojdu do určitého bodu chápání, který máme nastavený každý jinak, vyjeví se vám celá souvislost. Víte, když jsem poprvé otevřel Bibli byl jsem jak u Zjevení a vidíte. Zjevení od Jana na konci Nového zákona tam je. Není to pěkné ? Věřím, že v našem vztahu pisatel čtenář a obráceně, kdy čtenář je pisatel a pisatel je čtenář, je posun zaručený.
  Poznámka: Při opisování znaků, níže, respektujte malé a velké písmena.
 • Správce stránky 213.216.*.*
  1 0

  Plně si uvědomuji, že UFO je skvělé, všechno se tímto vysvětluje. Na těchto stránkách se budu snažit přiblížit druhý náhled na stvoření a to logickou cestou od Boha až k Bohu.

  Mé názory plynou z osobního poznání nebo již veřejně známého poznání. Snažím se je „zcelistvit“ (čeština je Božská), aby byly přijatelné i pro obyčejně lidi, jako jsem já a je nás většina.

  Nevyhrazuji si žádná autorská práva. Zadarmo dostal, zadarmo dávej je psáno v Písmu. Bůh nám dal tolik náboženství, aby každý k němu mohl najít cestu. A všechna náboženství v jednom, to je náboženství třetího tisíciletí. Ano jo, chce to konsenzus. Tedy sjednocení. První multikulturní město na světě byl Jeruzalém. Tady to již začalo. Král Šalamoun byl moudrý, poslouchal Boha.

Vztah k Bohu

Celkový počet hlasů: 7